Grāmatvedi!

Nepalaid garām pēdējo iespēju nodrošināt savam uzņēmumam 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa un saņem dāvanā iecienītākā žurnāla abonementu uz pusgadu!

 Atved draugu pie „Zaļā josta” un abi lasiet iecienītākos žurnālus pusgadu bez maksas! Draudzība atmaksājas! 

Akcijā aicināti piedalīties visi SIA „Zaļā josta” klienti – uzņēmumi, kuriem ir noslēgts līgums ar „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektroiekārtu apsaimniekošanu, aicinot pazīstamus uzņēmumus uzsākt sadarbību ar „Zaļā josta”.

 

“Zaļā josta” aicina visas Latvijas izglītības iestādes, sākot no bērnu dārziem līdz pat augstskolām, iesaistīties jaunā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, vācot nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas un izcīnot sev garantētas balvas par savāktajiem elektroiekārtu atkritumu kilogramiem.

Konkursa nolikums

SIA „Zaļā josta” aicina interesentus apmeklēt bezmaksas kursus „Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits”.

Aktualitātes

28.oktobrī plkst. 9:30, Ventspils pilsētas bibliotēkā, Akmeņu ielā 2

Skolēnu rudens brīvdienās “Zaļā Josta” sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu un Ventspils pilsētas bibliotēku aicina Ventspils novada izglītības iestāžu pedagogus un vides izglītotājus uz semināru “Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā”.

Šo piektdien, 24. oktobra pēcpusdienā „Zaļā josta” un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas studenti rīko kopīgu izglītojošu vieslekciju Rīgas Centra humanitārā vidusskolā (RCHV) ar mērķi izglītot skolēnus pareizā rīcībā ar atkritumiem un mācot šķirot ikdienā radušos atkritumus. Nodarbības paredzētas pirmo klašu audzēkņiem, jau no sākumskolas radinot bērnus pie atbildīgas un videi draudzīgas rīcības.

No 22. oktobra līdz 25. oktobrim „Zaļā josta”, „CleanR” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”  aicina Daugavpils iedzīvotājus iesaistīties rudens talkā, sakopjot apkārtni un videi draudzīgi utilizējot savāktos atkritumus. Talkā īpašs uzsvars tiks likts uz atkritumu šķirošanu, no sadzīves atkritumiem nošķirojot bioloģiskos zaļos atkritumus (lapas, zāle, zari) un otrreizējai pārstrādei piemērotus atkritumus (papīrs, metāls, stikls un plastmasa).

Talkā aicināti piedalīties:

Pierādot sabiedrībai, ka vienkārša ikdienas rīcība spēj sasniegt ievērojamus rezultātus, “Zaļā josta” jau devīto gadu pēc kārtas pulcēs Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā plānots savākt rekordlielu izlietoto bateriju apjomu, nogādājot to drošai pārstrādei otrreizējās izejvielās.

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2014./2015. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

Konkursa nolikums

Šā gada 2.aprīlī “Zaļā josta” aicina Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes rūpēties par vidi un iesaistīties jaunajā kampaņā – konkursā “Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem!” jeb “Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā”, tādejādi veicinot skolu un citu izglītības iestāžu audzēkņu vides izglītību un izpratni par sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu vides pārvaldības jautājumu risināšanas procesos, kā arī, caur iesaistīšanos praktiskā rīcībā un veicot ak