“Zaļā josta” aicina visas Latvijas izglītības iestādes, sākot no bērnu dārziem līdz pat augstskolām, iesaistīties jaunā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, vācot nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas un izcīnot sev garantētas balvas par savāktajiem elektroiekārtu atkritumu kilogramiem.

Konkursa nolikums

Aktualitātes

Līdz gada beigām norisinās pieteikšanās „Zaļā josta”, AS “BAO” un Valsts izglītības satura centra rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā skolēniem „Tīrai Latvijai!”. Trīs mēnešu laikā kopš konkursa izsludināšanas tam pieteicies rekordliels izglītības iestāžu skaits - 254 skolas no visas Latvijas, apvienojot 53 213 audzēkņus kopīgam mērķim - izlietoto un nederīgo bateriju vākšanai, rūpējoties par vides tīrību un bīstamo atkritumu utilizāciju. 

SIA “Zaļā josta” šī gada rudenī veikusi iedzīvotāju domas aptauju ar mērķi uzlabot dalītu atkritumu vākšanu Latvijas pašvaldībās un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaisti atkritumu šķirošanā. Aptauja veikta sadarbībā ar “SolidData” un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu, pārstāvot gan Latvijas pilsētas, gan lauku teritorijas.

Piektdien, 28.novembrī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā visas dienas garumā norisinājās “Zaļā josta” izsludinātā konkursa “Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā “TĪRAI LATVIJAI – TĪRIEM ŪDEŅIEM”” noslēgums.

Pierādot sabiedrībai, ka vienkārša ikdienas rīcība spēj sasniegt ievērojamus rezultātus, “Zaļā josta” jau devīto gadu pēc kārtas pulcēs Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā plānots savākt rekordlielu izlietoto bateriju apjomu, nogādājot to drošai pārstrādei otrreizējās izejvielās.

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2014./2015. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

Konkursa nolikums