Dabas zinībās un izpratnē par vidi un ekoloģiju sakņojas ikvienas profesijas darbība. Tāpēc “Zaļā josta” aktīvi iesaistījusies Jauno biologu skolas darbībā, veicinot jauniešu interesi par dabu un atbalstot entuziastiskākos dabas mīļus turpmākā bioloģijas zinātņu apguvē, kļūstot par Jauno biologu skolas 2016./2017. mācību gada patronu.

Cienījamie līgumpartneri!

Informējam, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu Nr. BV-16-336-ls par adrešu maiņu un Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-12/179106 SIA “Zaļā josta” ir mainījusies juridiskā un faktiskā adrese no Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 uz Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004.

Biroja atrašanās vieta paliek nemainīga.

Rūpējoties par tīru Latvijas vidi un iesaistot aizvien lielāku sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu vākšanā, “Zaļā josta” ir uzsākusi ikgadējo otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” skolām. Šajā mācību gadā izglītības iestādes tiek iesaistītas makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā pārstrādei.

Jau vienpadsmito gadu “Zaļā josta” rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kas vieno Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējās rūpēs par Latvijas dabu.

2016./2017. mācību gadā “Zaļā josta” izsludina makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai!”. Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas konkurss apvienos izglītības iestāžu audzēkņus kopīgā darbā, lai atbrīvotu plauktus, skapjus un bēniņus no veciem papīriem un kartoniem, gādājot par to pārstrādi vērtīgās otrreizējās izejvielās.

Nolikums

Aktualizējot plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa radītās problēmas, vides piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai, „Zaļā josta” laidusi klajā jaunu informatīvi izglītojošu īsfilmu „Plastmasas maisiņa ceļš”.

Veicinot korektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, „Zaļā josta” izstrādājusi Rokasgrāmatu dabas resursu nodokļa uzskaites organizēšanā uzņēmumā. Rokasgrāmatā sniegta izsmeļoša informācija par visu, kas attiecas uz iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, kā arī elektroiekārtu uzskaiti uzņēmumā. Rokasgrāmata bez maksas pieejama tikai „Zaļā josta” klientiem.

Aktualitātes

Latvijas izglītības iestādēs regulāri tiek rīkotas vides izglītības aktivitātes, konkursi un speciālistu vieslekcijas, mācot bērniem saudzēt dabu, šķirot atkritumus, taupīt resursus. Rezultātā bērni un jaunieši ir sabiedrības zinošākā un erudītākā daļa, kas uz videi draudzīgu rīcību ikdienā pamudina arī mājiniekus, nozīmīgi mainot visas sabiedrības vides apziņu un rīcību. Kā liecina pedagogu novērojumi, skolēni uzskata atkritumu šķirošanu par normālu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu.

Šo trešdien, 13.septembrī “Zaļā josta” ar vides izglītības lekcijām viesojās “Karjeras nedēļā” Saldū, kas ar Saldus Izglītības pārvaldes un Valsts izglītības attīstības aģentūras gādību Saldus novadā notiek jau trešo gadu.

Šī gada Karjeras nedēļas motīvs ir ”Es būšu…darba tirgū”, bet simbols - “Karjeras kompass”, kurš rāda dažādus virzienus un neskaitāmas iespējas, lai orientētu bērnus un jauniešus uz nākotni vērstā darba tirgus iepazīšanā.

Vēlamies Jūs informēt, ka Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi SIA "Zaļā josta" izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas plānus turpmākajiem trīs gadiem (2016. gada 1. oktobris - 2019. gada 30. septembris).

Uzņēmumu neveido dokumenti, darba galdi vai iekārtas. Uzņēmumu veido tā kolektīvs. Tāpēc mēs – uzņēmums, kas rūpējas par tīru Latviju – iesaistījāmies konkursā „Latvijas Zaļākais darba kolektīvs”, jo esam pārliecināti, ka paši saimniekojam videi draudzīgi, kā arī esam gatavi iedvesmot arī citus „zaļākām” pārmaiņām savās darba vietās.

Lūk, tikai daļa no tām daudzajām „zaļajām” lietām mūsu darba ikdienā, ar ko lepojamies un uz ko aicinām citus:

2016.gada februārī izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs „Zaļā josta” veica iedzīvotāju aptauju, izpētot aktuālākās tendences un šķēršļus atkritumu šķirošanā Latvijā. Apkopojot aptaujas rezultātus, tik secināts, ka ir ievērojami audzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas ikdienā šķiro atkritumus – no 34% 2014.gadā līdz 55% šogad.

Sākot ar 2015. gada 28. septembri visiem SIA „Zaļā josta” klientiem ir unikāla iespēja pievienoties Ekobirojiem, lietojot šo īpaši birojiem radīto otrreizējo izejvielu savākšanas un izvešanas pakalpojumu 3 mēnešus bez maksas.

Iesaistoties SIA „CleanR” programmā Ekobirojs, Jūsu uzņēmumam tiks:

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Zaļā josta” laidis klajā mobilās aplikācijas “Atkritumu šķirošana” atjauninājumu, kurā ietverta virkne uzlabojumu, padarot atkritumu šķirošanu vēl vienkāršāku un pieejamāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Aplikācija turpmāk pieejama arī krievu valodā, kā arī atkritumu nodošanas vietu karte papildināta ar vēl plašāku otrreizējo izejvielu savākšanas vietu adresēm.