"Zaļā josta" kopā ar VEF Rīga un Līna Mūze izaicina tevi dzīves spēlē – šķiro atkritumus! 

Pārspēj citus – šķiro atkritumus visrūpīgāk

Trāpi mērķī – vienmēr īstajā šķirošanas konteinerā

Esi čempions – atšķiro pēc iespējas vairāk otrreizējo izejvielu, samazinot radīto atkritumu daudzumu

Izaicini citus – aicini šķirot atkritumus savus radus un draugus

Tieši tavs metiens var būt izšķirošais šajā atkritumu šķirošanas spēlē! Nepaliec malā – trāpi īstajā mērķī!
 

"Zaļā josta" paziņo, ka, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, 2020. gada 22.maijā plānotais publiskais pasākums "Zaļās jostas Vides svētki", kas tika plānots 
"Latvijas Meža dienu" 2020 ietvaros  LVM dabas parkā Tērvetē, tiek atcelts!

Ar kampaņas "Tīrai Latvijai" uzvarētājiem saiznāsimies individuāli, vienojoties par balvu saņemšanu drošā un ērtā veidā.

 

Pavasara ģenerāltīrīšana ir viens no svarīgākajiem mājas uzkopšanas notikumiem gadā. Latvijas ģimenes ierasti tīrīšanai velta līdz divām stundām nedēļā. Dotajā brīdī, kad daudzu ierobežojumu dēļ, esam spiesti izolēties, daudz laika pavadīt mājās, censties strādāt attālināti, ir arī laiks veikt savlaicīgi pavasara uzkopšanas darbus.  Paliekot mājās, paliek arī vairāk brīva laika, lai pārskatītu, vai mājās nekrājas lietas, kurām var atrast jaunu pielietojumu.

Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka “Covid-19” izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, Latvijas valdība no 12. marta pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim.

SIA "Zaļā josta" turpina veikt savu darbību un arī turpmāk sniegsim pakalpojumus pilnā apjomā.Gādājot par mūsu un Jūsu drošību, visa komunikācija noritēs elektroniski caur e-pastu vai pa tālruni. 

Tālrunis saziņai: 67607880 

E-pasts: info@zalajosta.lv 

Mūsdienās nevienam vairs nav ilūziju par to, ka smēķēšana ir smēķētājam un arī apkārtējiem nekaitīga. Uz cigarešu iepakojumiem obligāti ir jābūt brīdinājumam par smēķēšanas kaitīgumu, uz tiem ir atrodami attēli, kas uzskatāmi parāda, cik smagas ir sekas, ko smēķēšana atstāj uz cilvēka veselību. Publiskajā telpā smēķēšana ir atļauta tikai tam īpaši atvēlētās vietās, lai ierobežotu pasīvās smēķēšanas risku. Vai ar to pietiek, lai novērstu kaitējumu, ko cilvēcei un apkārtējai videi nodara smēķēšana? 

Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju zināšanas par cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi un apzinātu iespēju mainīt izsmēķu bezatbildīgas izmešanas paradumus, “Zaļā josta” sadarbībā ar “Philip Morris Latvia” un pētījumu kompāniju “SolidData” veica kvantitatīvu sabiedrības paradumu un attieksmes pētījumu. Pētījums atklāja, ka, lai arī sabiedrība aktīvi iesaistās atkritumu šķirošanā ikdienā, tomēr ne līdz galam izprot cigarešu izsmēķu potenciālo draudu ekoloģijai un to ietekmi uz vidi.

Sniedzot Rīgas iedzīvotājiem iespēju videi draudzīgā veidā utilizēt nevajadzīgos spoguļus, SIA “Stikla Serviss” un SIA “Zaļā josta” uzsāk nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizācijas akciju. Akcija norisinās no 01.03.2020. līdz 30.04.2020., spoguļi no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti Toma ielā 4 un A. Briāna ielā 10, Rīgā.

Ik gadu, veicot Latvijas piekrastes zonas atkritumu monitoringu, cigarešu izsmēķi tiek identificēti kā viena no nozīmīgākajām piesārņojuma vienībām. Vidēji katros 10 piekrastes metros atrodas 16 izsmēķi, kas dabā nesadalās, apdraudot dzīvās būtnes gan piekrastē, gan jūrā. “Zaļā josta” sadarbībā ar “Philip Morris Latvia” ir uzsākusi padziļinātu pētījumu, meklējot risinājumu, kā varētu maksimāli ierobežot vides piesārņojumu ar cigarešu izsmēķiem, un izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar šiem atkritumiem.

Organizējot sabiedrības vides izglītības kampaņas, “Zaļā josta” vēlas aicināt sabiedrību aizdomāties par saviem ikdienas paradumiem. Tāpēc, lai aicinātu sabiedrību mainīt savus ikdienas paradumus un aizdomāties par cilvēka rīcības sekām attiecībā pret plastmasas un vienreiz lietojamiem traukiem, “Zaļā josta” uzsākusi sociālas kampaņas “Man pašam savs” ar tēmturi– #SavaKrūze, #SavsMaisiņš, #SavaPudele. 

Saskaņā ar Makulatūras vākšanas konkursa nolikumu, “Zaļā josta” 2020. gada 6. janvārī paziņo Konkursa starpposma uzvarētāju – izglītības iestādi, no kuras līdz 2019. gada 30. decembrim izvests visvairāk savāktais makulatūras daudzums. 

Vēlamies Jūs informēt, ka Valsts vides dienests ir apstiprinājis SIA "Zaļā josta" izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas plānus turpmākajiem trīs gadiem (2019. gada 1. oktobris - 2022. gada 30. septembris).

Līdz ar to SIA "Zaļā josta" līgumpartneri, kuri ir noslēguši attiecīgi iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas līgumu, atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas ir ieguvuši līdz 2022. gada 30. septembrim.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2019./2020. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2019./2020. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām līdz 10 personu sastāvā mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. 

Aktualitātes

Atkritumu apsaimniekotājs “Zaļā josta” vērš sabiedrības uzmanību uz Latvijā izveidoto videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanas infrastruktūru, kuru iedzīvotājiem ir iespēja lietot bez maksas. Nereti informācijas trūkuma dēļ šī infrastruktūra netiek lietota efektīvi, kā rezultātā tiek piesārņota vide, apdraudēta cilvēku veselība un zaudēti vērtīgi resursi, kurus būtu iespējams atgūt, nodrošinot atkritumu pārstrādi.

Paldies visiem “Zaļā josta” klientiem, kas piedalījās ikgadējā klientu apmierinātības aptaujā! Jūsu viedoklis mums ir būtisks, lai varam arī turpmāk nodrošināt Jums pašus labākos sadarbības noteikumus un sniegt individuālu pieeju.

Pateicībā par veltīto laiku viedokļa paušanai, esam ar tiešsaistes rīku Random.org starp visiem aptaujas dalībniekiem izlozējuši 4 laimīgos, kas saņems Biļešu Paradīzes dāvanu kartes:

Valsts izglītības satura centra un “Zaļā josta” izsludinātajā izaicinājumā skolēniem “Atkritumiem NĒ” ir pieteikušās 59 komandas no visas Latvijas, kas ir apņēmušās mainīt ikdienas paradumus tīrākas vides labā. Izaicinājuma “Atkritumiem NĒ” dalībniekiem ir uzdevums mēneša laikā mainīt savus un savas ģimenes ikdienas paradumus, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. 

Jēkabpils Radio 1, sadarbojoties ar “Zaļā josta” un Vidusdaugavas SPAAO, uzsākt raidījumu ciklu “Zaļā studija”. 

Raidījumu ciklā stāstīsim par iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi, lai sabiedrība ir izglītota un motivēta šos atkritumus šķirot un izmest tos paredzētajās vietās, kā arī taupīgi attiekties pret dabas resursiem kopumā.
"Zaļā studija" - par tīru vidi mums apkārt!

2018./2019. mācību gadā “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm no visas Latvijas, savāca un uz pārstrādi nogādāja 939,545 tonnas makulatūras.  Konkurss ik gadu veicina atkritumu šķirošanas kultūras pilnveidi Latvijā, ar bērnu palīdzību ne tikai uzlabojot otrreizējo izejvielu nogādi atkārtotā apritē, bet arī aktualizējot atkritumu šķirošanas nepieciešamību sabiedrībā.

Skaidrojot videi kaitīgo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un aicinot sabiedrību aktīvāk iesaistīties izlietoto bateriju nogādē pārstrādei, “Zaļā josta” aizvadīja izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2018./2019. mācību gada sezonu. Piedaloties 55 003 bērniem un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm no visas Latvijas, “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju.

Likums nosaka, ka ikvienam, kas Latvijā ražo vai ieved preces iepakojumā, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Nodoklis jāmaksā arī tiem, kas ražo vai importē videi kaitīgas preces, tādas kā baterijas un riepas, vai arī elektropreces – sākot no ledusskapja un beidzot ar mobilo.

Biznesam augot, ar katru iepakojuma plastmasas kilogramu pieaugs arī maksājamā nodokļa apmērs. Tur neko nevar darīt. Jeb varbūt ir vēl kāda cita iespēja?

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

Veicinot korektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, „Zaļā josta” izstrādājusi Rokasgrāmatu dabas resursu nodokļa uzskaites organizēšanā uzņēmumā. Rokasgrāmatā sniegta izsmeļoša informācija par visu, kas attiecas uz iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, kā arī elektroiekārtu uzskaiti uzņēmumā. Rokasgrāmata bez maksas pieejama tikai „Zaļā josta” klientiem.

Sākot ar 2015. gada 28. septembri visiem SIA „Zaļā josta” klientiem ir unikāla iespēja pievienoties Ekobirojiem, lietojot šo īpaši birojiem radīto otrreizējo izejvielu savākšanas un izvešanas pakalpojumu 3 mēnešus bez maksas.

Iesaistoties SIA „CleanR” programmā Ekobirojs, Jūsu uzņēmumam tiks:

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Zaļā josta” laidis klajā mobilās aplikācijas “Atkritumu šķirošana” atjauninājumu, kurā ietverta virkne uzlabojumu, padarot atkritumu šķirošanu vēl vienkāršāku un pieejamāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Aplikācija turpmāk pieejama arī krievu valodā, kā arī atkritumu nodošanas vietu karte papildināta ar vēl plašāku otrreizējo izejvielu savākšanas vietu adresēm.