Apsaimniekošanas tarifi

Elektrisko un elektronisko iekārtu veids Mērvienība Daudzums
ceturksnī
DRN
likme (EUR)*
Maksājums
DRN
SIA "Zaļā josta" likme (EUR)* Maksājums
SIA "Zaļā josta"
Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) kg
Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji kg
Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas kg
Informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos tālruņus) kg
Monitori kg
Mobilie tālruņi kg
Plašam patēriņam paredzētas iekārtas (izņemot TV) kg
TV kg
Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti) kg
Gāzizlādes spuldzes kg
Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes) kg
Monitoringa un kontroles instrumenti kg
Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi kg
Medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces) kg
Tirdzniecības automāti kg

Kopējā summa ceturksnī

Maksājums DRN

Maksājums SIA "Zaļā josta"
Jūsu ietaupījums ceturksnī (EUR):

* - Likmes spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.