Apsaimniekošanas tarifi

Videi kaitīgo preču veids Mērvienība Daudzums
mēnesī
DRN
likme (EUR)*
Maksājums
DRN
SIA "Zaļā josta"
likme (EUR)*
Maksājums
SIA "Zaļā josta"
Smēreļļas kg 0.17 0.043
Elektriskie akumulatori, svina kg 0.74 0.118
Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni kg 4.00 0.655
Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas kg 11.00 0.939
Citi elektriskie akumulatori kg 17.03 0.939
Visu veidu riepas kg 0.33 0.085
Eļļas filtri gab 0.33 0.114

Kopējā summa mēnesī

Maksājums DRN

Maksājums SIA "Zaļā josta"
Jūsu ietaupījums mēnesī (EUR):

* - Likmes spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.