Apsaimniekošanas tarifi

Iepakojuma materiāla veids Mērvienība Daudzums
ceturksnī
DRN
likme (EUR)*
Maksājums
DRN
SIA "Zaļā josta"
likme (EUR)*
Maksājums
SIA "Zaļā josta"
Stikls kg 0.44 0.051
Plastmasa (polimēri, izņemot maisiņus un polistirolu) kg 1.22 0.131
Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0,003 kg/gab kg 3.70 0.131
Plastmasas maisiņi, kuru svars ir lielāks par 0,003 kg/gab kg 1.14 0.131
Metāls kg 1.1 0.065
Koksne kg 0.24 0.014
Papīrs, kartons un citas dabiskās šķiedras kg 0.24 0.027
Bioplastmasa kg 0.24 0.131
Oksi-sadalāmā plastmasa kg 0.7 0.131
Polistirols kg 1.56 0.131

Kopējā summa ceturksnī

Maksājums DRN

Maksājums SIA "Zaļā josta"
Jūsu ietaupījums ceturksnī (EUR):

* - Likmes spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.