Atkritumu šķirošana

Lai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēma Latvijā sekmīgi funkcionētu, ir jāiesaistās ikvienam no mums. Ir daudz veidu, kā varam padarīt mūsu vidi tīrāku, saudzēt resursus un uzlabot savu veselību.

 

Atkritumu šķirošanas nozīme un ieguvumi

Pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana.

Šķirojot atkritumus, mēs:

  • Atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jau izstrādājumu pagatavošanā;
  • Taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami samazinot ūdens un energoresursu patēriņu;
  • Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti;
  • Ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug;
  • Saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai;
  • Padarām dabu ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem;
  • Parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni – lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī mūsu bērni un mazbērni.

 

Kā sākt šķirot atkritumus?

Lai sāktu šķirot atkritumus, nav nepieciešamas nekādas investīcijas vai mājokļa pārplānošana. Visus šķirotos atkritumus – otrreizējās izejvielas – var vienkārši vākt atsevišķos maisos vai atsevišķās urnās, kas periodiski tiek iztukšotas. Uzsveram, ka otrreizējām izejvielām ir jābūt tīrām – izskalotām – līdz ar to nekādas nepatīkamas smakas, smērēšanās vai citas nevēlamas blakusparādības neradīsies.

 

Kā panākt, lai pie manas mājas būtu konteineri šķirojamiem atkritumiem?

Lai atkritumu šķirošana būtu parocīga, mums pašiem ir jāparūpējas par to, lai pie mājas būtu pieejams konteiners šķirotajiem atkritumiem. Lai šādu konteineru uzstādītu, iedzīvotājiem ir jāsazinās ar savu atkritumu apsaimniekotāju (kas izved sadzīves atkritumus) ar lūgumu uzstādīt dalītās vākšanas konteinerus stiklam, plastmasai un papīram. Ja dzīvojat daudzdzīvokļu namā, tad mājas pārvaldniekam ir jāsavāc dzīvokļu īpašnieku vairākuma paraksti un sagatavotais iesniegums visas mājas vārdā jāiesniedz apsaimniekotājam.

Apsaimniekotājs izvērtēs, vai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšana būtu rentabla – vai konteinerus vispār ir, kur uzstādīt, vai mājas iedzīvotāji atkritumus šķiros rūpīgi, spēs regulāri „saražot” otrreizējās izejvielas, kā arī saudzīgi attieksies pret uzstādītajiem konteineriem. Pie tiem namiem, kur šie noteikumi izpildās, dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai parasti šķēršļu nav.