Dienvidlatgales reģions

Adrese

Izlietotā iepakojuma atkritumu veids, kas tiek pieņemts

Krāslava, Indras iela 37a un
Indras iela 47

 

Darba dienās no 9.00 – 19.00

stikls, plastmasa, metāls, papīrs, koksne

Daugavpils, Dunduru iela 13a

 

Darba dienās no 8.00 – 17.00

stikls, plastmasa, metāls, papīrs, koksne

Preiļi, Rīgas iela 4

 

Darba dienās 08:00-12:00; 13:00-17:00

stikls, plastmasa, metāls, papīrs

Poligons "Cinīši", Demenes pagasts, Daugavpils novads

 

Darba dienās no 9.00 – 17.00

stikls, plastmasa, metāls, papīrs, koksne