DRN maksātājs par elektroiekārtām

Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) ir iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai, un atbilst MK noteiktajām kategorijām.

 

DRN maksātājs par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs par elektriskām un elektroniskām iekārtām ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto EEI. Tādējādi katrs ražotājs vai ievedējs ir atbildīgs par to atkritumu pārstrādi, kurus tā ražotā vai ievestā produkcija radījusi. 

 

Atbrīvojums no dabas resursu nodokļa

2006. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs tiek atbrīvots no DRN par EEI 100% apmērā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto EEI apsaimniekošanu. Uzticot šo apsaimniekošanu SIA “Zaļā josta”, Jūsu uzņēmumam vairs nebūs jāmaksā DRN – Jūs ievērojami ietaupīsiet naudu, laiku un darba resursus, kā arī rūpēties par sakoptu un tīru Latvijas vidi, iegūstot videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.