DRN maksātājs par iepakojumu

Iepakojums

Iepakojums ir precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu – izejvielu un gatavas preces – un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

 

DRN maksātājs par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

Dabas resursa nodokļa (DRN) maksātājs par iepakojumu ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

  1. Realizē preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu);
  2. Savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu);
  3. Sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

DRN maksātājs par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem ir persona, kas Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas.      

 

Atbrīvojums no Dabas resursa nodokļa

2007. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs 100 % apmērā tiek atbrīvots no DRN par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu. Uzticot šo apsaimniekošanu SIA “Zaļā josta”, Jūsu uzņēmumam vairs nebūs jāmaksā DRN – Jūs ievērojami ietaupīsiet naudu, laiku un darba resursus, kā arī rūpēties par sakoptu un tīru Latvijas vidi, iegūstot videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.

 

Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, izlietotais iepakojums, iepakojuma apsaimniekošana, iepakojuma uzskaite, plastmasa, stikls, bioplastmasa, polistirols, papīrs, maisiņi, metāls, vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi, atskaite, atbrīvojums no DRN, kā aprēķināt DRN, otrreizējā pārstrāde