DRN maksātājs par VKP

Videi kaitīgas preces

Videi kaitīgas preces (VKP) ir preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību. Videi kaitīgas preces ir, piemēram, auto riepas, smēreļļas, akumulatori, baterijas, eļļas filtri utt., kas, nonākušas apkārtējā vidē vai tikušas nepareizi apsaimniekotas, spēj radīt kaitējumu gan videi, gan cilvēka veselībai.

 

DRN maksātājs par videi kaitīgām precēm

Dabas resursu nodokļa maksātājs par videi kaitīgām precēm ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.). Tādējādi katrs ražotājs vai ievedējs ir atbildīgs par to videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi, kurus tā ražotā vai ievestā produkcija radījusi.

 

Atbrīvojums no dabas resursu nodokļa

2006. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs tiek atbrīvots no DRN par VKP 100% apmērā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto VKP apsaimniekošanu. Uzticot šo apsaimniekošanu SIA “Zaļā josta”, Jūsu uzņēmumam vairs nebūs jāmaksā DRN – Jūs ievērojami ietaupīsiet naudu, laiku un darba resursus, kā arī rūpēties par sakoptu un tīru Latvijas vidi, iegūstot videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.

 

Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, videi kaitīgas preces, VKP uzskaite, smēreļļas, nolietotas riepas, baterijas, akumulatori, eļļas filtri, galvaniskie elementi, videi kaitīgu preču uzskaite, kā aprēķināt DRN, atbrīvojums no DRN, savākšanas punkti, apsaimniekošana, nodot pārstrādei, nemaksā DRN