EKO zīme „Zaļā josta”

EKO zīme „Zaļā josta” tiek piešķirta tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču brīvprātīgās apsaimniekošanas programmai un tādejādi rūpējas par izlietotā iepakojuma savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās.

                                   zaļā josta eko zīme

EKO zīmes "Zaļā josta" informatīvā prezentācija

EKO zīme „Zaļā josta” uz Jūsu preču iepakojuma apliecina pircējam, ka Jūsu uzņēmums ir videi draudzīgs, jo sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" Jūsu preču iepakojums tiek savākts un pārstrādāts otrreizējās izejvielās. Šajā nolūkā ir izveidota EKO zīmes „Zaļā josta” sistēma, kuras ietvaros iedzīvotājiem tiek skaidrota izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas un tādējādi arī EKO zīmes „Zaļā josta” nozīme, kā arī pircēji tiek aicināti izvēlēties produkciju, uz kuras iepakojuma redzama EKO zīme „Zaļā josta” videi draudzīga uzņēmuma apliecinājums, un pēc šo produktu izlietošanas izmest to iepakojumu attiecīgajā dalīto atkritumu konteinerī.

EKO zīme „Zaļā josta” ir rādītājs tam, ka uzņēmums izprot brīvprātīgās izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču apsaimniekošanas nozīmi dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanā, kā arī jūtas atbildīgs par savā darbības procesā radītā iepakojuma vai videi kaitīgo preču potenciālo kaitējumu apkārtējai videi.

Rūpes par apkārtējo vidi veicina uzņēmuma pozitīvā tēla nostiprināšanu sabiedrības acīs. Iegūstot tiesības izmantot EKO zīmi „Zaļā josta”, Jūs uzņēmums iegūst uzskatāmu pierādījumu tam, ka ir godprātīgi parūpējies, lai tā izlietotais iepakojums tiktu savākts un pārstrādāts otrreizējā izejvielās. Iegūstot otrreizējās izejvielas no izlietotā iepakojuma tiek taupīti ne tikai dabas resursi, bet arī samazināts noglabāto atkritumu daudzums atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

Mūsu sadarbības partneru skaits pēdējos gados ir strauji pieaudzis, un līdz ar to ir audzis arī to uzņēmumu skaits, uz kuru produkcijas ir izvietota EKO zīme „Zaļā josta”.

Ikviens no mums vēlas dzīvot tīrā un sakoptā vidē!