Iepakojuma apsaimniekošana

SIA „Zaļā josta” piedāvā uzņēmumiem sadarbību izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā. Sadarbības ietvaros uzņēmumam tiek piedāvāta iespēja noslēgt līgumu ar SIA „Zaļā josta”, tādējādi ne tikai iegūstot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN) samaksas un likumā noteikto prasību izpildi, bet arī atbildīga un videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.

 

SIA „Zaļā josta” saviem klientiem piedāvā:

 • 100% atbrīvojumu no DRN samaksas par izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem;
 • Atvieglotu oficiālo procedūru - SIA „Zaļā josta” reģistrēs Jūs kā iepakotājus Vides pārraudzības valsts birojā;
 • Pilnu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas programmas izpildi (savākšanu, šķirošanu, pārstrādi, reģenerāciju u.c. atbilstoši normatīvajiem aktiem);
 • Jums vairs nebūs jāsniedz DRN atskaite VID par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem;
 • Vienkāršotu atskaišu sistēmu (iespēju atskaitīties arī elektroniskā veidā, turklāt atskaite pieejama gan latviešu, gan krievu valodā);
 • Iespēju saņemt pieņemšanas-nodošanas aktus un rēķinus elektroniskā veidā, samazinot pasta izdevumus;
 • Rokasgrāmatu dabas resursu nodokļa uzskaites organizēšanā uzņēmumā;
 • Tiesības bez maksas izvietot preču zīmi „Zaļā josta” uz savas produkcijas, apliecinot saviem klientiem, ka Jūsu uzņēmums ir videi draudzīgs un cenšas mazināt tā iepakojuma radīto kaitējumu dabai;
 • Profesionālu un kompetentu speciālistu konsultācijas par saistītiem jautājumiem, kā arī iespēju bez maksas apmeklēt SIA „Zaļā josta” rīkotos seminārus.

Sadarbojoties ar SIA „Zaļā josta”, Jūsu uzņēmums var būt drošs, ka tas ir izpildījis visas likumā noteiktās prasības, ievērojami ietaupot, turklāt rūpējas par tīru Latvijas vidi.

 

“Zaļā josta” piedāvā apsaimniekot šādas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu pozīcijas:

 • Stikls
 • Plastmasa
 • Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0,003 kg/gab.
 • Plastmasas maisiņi, kuru svars ir lielāks par 0,003 kg/gab.
 • Metāls
 • Koksne
 • Papīrs, kartons un citas dabiskās šķiedras
 • Bioplastmasa
 • Oksi-sadalāmā plastmasa
 • Polistirols

 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 3.4.1 punktu, SIA “Zaļā josta” informē:

 1. SIA “Zaļā josta” dalībnieki ir SIA “Per Idea”, reģistrācijas nr. 40003687603 un SIA “Zaļā karte”, reģistrācijas nr. 40003782293.
 2. Nodokļa maksātāju skaits, kas noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā uz 01.10.2021. ir 2286
 3. Līgumpartneru maksa par piedalīšanos izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā ir:

Nr.p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Izpildītāja tarifs

(EUR par 1 kg materiāla) bez PVN

1.

Stikls

0,095

2.

Plastmasa (polimēri, izņemot maisiņus un polistirolu)

0,167

3.

Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0,003 kg/gab

0,167

4.

Plastmasas maisiņi, kuru svars ir lielāks par 0,003 kg/gab

0,167

5.

Metāls

0,07

6.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras

0,042

7.

Koksne

0,019

8.

Bioplastmasa

0,167

9.

Polistirols

0,167

 

 1. SIA “Zaļā josta”, atbilstoši ieviestajam kvalitātes sistēmas ISO 9001 standartam ir izstrādājusi procedūras, nosakot visu atlases procesu un potenciālā partnera pārbaudes atlases kritērijus, uz kura pamata tiek noslēgti līgumi ar komersantiem, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus:
 • Sākotnēji tiek iegūta un analizēta visa publiski pieejamā informācija - Uzņēmumu reģistra ieraksti, nodokļu parādu, maksātnespējas un likvidācijas procesu neesamība, paredzētā līguma darbībai nepieciešamo atļauju/ licenču esamība, finanšu nodrošinājuma esamība u.c. Latvijas Republikas normatīvu atbilstība.
 • Partnerim ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei pārstrādes/ reģenerācijas darbību veikšanā.
 • Spēja nodrošināt atbilstošus pārstrādi/ reģenerāciju apstiprinošus dokumentus saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
 • Tiek izvērtētas atsauksmes no citiem mūsu sadarbības partneriem, kuriem ir bijušas vai ir spēkā esošas līgumsaistības ar konkrēto komersantu.
 • Partneris, tā vadība vai patiesā labuma guvējs nevar būt bijis iesaistīts apšaubāmas reputācijas darījumos.
Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, izlietotais iepakojums, iepakojuma apsaimniekošana, iepakojuma uzskaite, plastmasa, stikls, bioplastmasa, polistirols, papīrs, maisiņi, metāls, vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi

Vēlies saņemt izsmeļošu informāciju par iepakojuma apsaimniekošanu?

MĒS AR TEVI
SAZINĀSIMIES.