Iepakojuma apsaimniekošanas priekšrocības

Maksājot dabas resursu nodokli, iemaksātā nodokļa summa tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā un tiek izlietota dažādiem mērķiem, ne tikai vides stāvokļa uzlabošanai. Savukārt, sadarbojoties ar SIA “Zaļā josta”, klienti var būt pārliecināti, ka visi viņu veiktie maksājumi tiek izlietoti vienīgi fiziskai otrreizējo izejvielu savākšanai un pārstrādei, otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes infrastruktūras attīstībai valstī un sabiedrības vides izglītošanai.

 

Sadarbojoties ar SIA „Zaļā josta”, Jūsu uzņēmuma grāmatvedis iegūs:

 1. Profesionālu un kompetentu darbinieku konsultācijas par dabas resursu nodokli, tā aprēķināšanu un uzskaiti;
 2. Vienkāršotu un ērtu atskaišu un rēķinu sistēmu (arī elektroniskā veidā latviešu un krievu valodā), kas ievērojami ietaupīs Jūsu laiku;
 3. Bezmaksas iespējas apmeklēt SIA „Zaļā josta” organizētus seminārus par aktualitātēm saistošajā likumdošanā un jaunumiem nozarē;
 4. Rokasgrāmatu dabas resursu nodokļa uzskaites organizēšanā uzņēmumā;
 5. Atvieglotas oficiālās procedūras – SIA „Zaļā josta” reģistrēs Jūsu uzņēmumu kā iepakotāju Vides pārraudzības valsts birojā, ja to nosaka likuma prasības;
 6. Iespēju bezmaksas regulāri elektroniskā veidā saņemt visu aktuālo informāciju nozarē.

 

Savukārt Jūsu uzņēmumam sadarbība ar SIA „Zaļā josta” sniegs:

 1. Iespēju uzņēmumam ietaupīt līdzekļus, saņemot 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa;
 2. Bezmaksas iespēju izmantot  SIA „Zaļā josta” EKO zīmi uz savas produkcijas, iegūstot uzņēmuma precēm un pakalpojumiem papildus pievienoto vērtību klientu acīs;
 3. Videi draudzīga un atbildīga uzņēmuma publicitāti;
 4. Profesionālus risinājumus izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas jautājumos;
 5. Palīdzību un konsultācijas atkritumu dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanā uzņēmumā – piemēram, makulatūrai, baterijām, elektroiekārtām;
 6. Īpaši draudzīgus nosacījumus, pievienojoties Ekobiroja programmai, lai uzsāktu atkritumu šķirošanu savā darba vietā;
 7. Iespēju piedalīties SIA „Zaļā josta” rīkotās vides izglītības aktivitātēs, konkursos un pasākumos, veicinot uzņēmuma kolektīva vides izglītošanu;
 8. Pārliecību par apsaimniekošanas sistēmas stabilitāti un uzticamību, jo SIA „Zaļā josta” un uzņēmuma partneri strādā atbilstoši visām likumdošanas un vides prasībām.

Uzņēmumi, kas sadarbojas ar SIA „Zaļā josta”, ietaupa ievērojamus naudas līdzekļus, veiksmīgi plāno uzņēmuma izdevumus, saviem klientiem ar lepnumu demonstrē videi draudzīga un atbildīga uzņēmuma publicitāti, savukārt darbinieki profesionāli orientējas iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu uzskaitē uzņēmumā, ātri un ērti sagatavo atskaites un ir ar augstu kompetenci apsaimniekošanas jautājumos.

 

Vienīgi sadarbojoties ar SIA “Zaļā josta”, Jūs ietaupīsiet naudu un laiku, atvieglosiet darbiniekiem darbadienu, kā arī iegūsiet videi draudzīga uzņēmuma publicitāti. Maksājot DRN, šīs priekšrocības Jums ies secen.

 
Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, izlietotais iepakojums, iepakojuma apsaimniekošana, iepakojuma uzskaite, plastmasa, stikls, bioplastmasa, polistirols, papīrs, maisiņi, metāls, vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi, atskaite, atbrīvojums no DRN, kā aprēķināt DRN, otrreizējā pārstrāde, eko zīme, preču marķējums