Izvēlies preci ar EKO zīmi!

EKO zīme „Zaļā josta” uz produkcijas apliecina pircējiem, ka šīs preces ražotājs vai importētājs ir iesaistījies SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgu preču apsaimniekošanas programmā un rūpējas, lai preču iepakojums vai videi kaitīgas preces pēc izlietošanas tiktu savāktas, pārstrādātas, nonāktu atkārtotā apritē un nekaitētu videi.

Tādējādi, izvēloties preces ar EKO zīmi „Zaļā josta”, Jūs atbalstāt tos Latvijas uzņēmumus, kam rūp apkārtējā vide un kas atbildīgi attiecas pret savas uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz vidi, cenšoties mazināt kaitīgo ietekmi un saudzētu dabu.

Lai EKO zīme pildītu savas pamatfunkcijas, katram no mums ir jāiesaistās EKO zīmes „Zaļā josta” sistēmā. Proti, mums kā preču patērētājiem ir jārūpējas, lai preču iepakojums vai videi kaitīgas preces pēc izlietošanas nonāktu otrreizējai pārstrādei. Tādēļ atcerieties – izdzerot limonādi, plastmasas pudeli izskalojam, saplacinām un iemetam dalītās vākšanas konteinerā plastmasai. Pēc ievārījuma apēšanas tukšā burciņa arī jāizskalo un jāiemet dalītās vākšanas konteinerā stikla atkritumiem. Arī kartona kārba no apēstajām brokastu pārslām ir jāsaplacina un jāiemet konteinerā papīra atkritumiem. Līdzīgi mums ir jāparūpējas par izlietotajām baterijām, kas jāiemet speciālā bateriju savākšanas konteinerā.

Par tālāko šo otrreizējo izejvielu atkārtotu pārstrādi rūpēsies „Zaļā josta”. Mūsu sadarbības partneri un apakšuzņēmēji uz līguma pamata darbojas visā Latvijas teritorijā, aktīvi vācot un otrreizēji pārstrādājot Jūsu savāktos šķirotos atkritumus. Varam ar lepnumu paziņot, ka „Zaļā josta” ar specializēto otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes uzņēmumu starpniecību ik gadu savāc un reģenerē krietni lielāku otrreizējo izejvielu daudzumu, nekā to nosaka valsts likumdošana. Iesaistoties SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēmā, ikviens var būt drošs, ka izdara lielu pakalpojumu sev un dabai ap mums.

 

Par EKO zīmes "Zaļā josta" izvietošanu

EKO zīmes "Zaļā josta" izvietošanas paraugi