Kur nodot šķirotos atkritumus?

Iedzīvotāju ērtībām esam izveidojuši atsevišķu vortālu – www.atkritumi.lv -, kurā apkopota informācija par Latvijas teritorijā esošajiem atkritumu dalītās vākšanas konteineriem un atkritumu šķirošanas EKO laukumiem, to atrašanās vietām kartē un darba laikiem.

Vortāls veidots, sadarbojoties ar Latvijas vadošajiem otrreizējo izejvielu savācējiem. Tā kā otrreizējo izejvielu savākšanas nozare nemitīgi attīstās, šķiroto atkritumu savākšanas vietas mēdz mainīties. Mēs cenšamies sekot līdzi visām izmaiņām un iespēju robežās regulāri atjaunot informāciju vortālā.

 

Noskaidro savai dzīves vietai tuvāko šķiroto atkritumu nodošanas vietu!

Atkritumu šķirošanas karte

 

Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas vietu adreses Latvijas teritorijā