Likumdošana

Dabas resursu nodokļa likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Iepakojuma likums

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums

 

Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 

 

Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumi Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

 

Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”

 

Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumi"

 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1281 „No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu”

 

Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam"

 

Ministru kabineta 2011.gada 27. septembra noteikumi Nr.736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"