Misija

Mūsu misija ir rūpēties par tīru un sakoptu Latvijas vidi, nodrošinot izlietotā iepakojuma, vienreizlietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču, tajā skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī klientu un sabiedrības izpratni un līdzdalību vides ilgtspējības veicināšanā.

Uzņēmuma galvenie uzdevumi:

  • samazināt izlietotā iepakojuma, vienreizlietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču, tajā skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu ietekmi uz vidi;
  • veicināt taupīgu attieksmi pret jaunu izejvielu izmantošanu;
  • sekmēt iepakojuma atkārtotu izmantošanu un veicināt tā materiālietilpības samazināšanu;
  • nodrošināt atkritumu reģenerāciju;
  • veicināt brīvprātīgas vienošanās un atbildības principu ieviešanu iepakojuma, videi kaitīgo preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā;
  • veidot iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Katrs klients tiek uzklausīts, nodrošinot individuālu pieeju, ievērojot un izskaidrojot likumdošanu. Uzņēmums savu darbību balsta uz pamatprincipiem - atbildīga uzņēmējdarbība, augsta kompetence un profesionāla sadarbība.

Mēs tiecamies būt visprofesionālākie savā jomā, nepārtraukti pilnveidojoties, lai spētu veicināt visas sabiedrības attīstību, izglītību, izaugsmi un labklājību.