Pakalpojumi privātpersonām

„Zaļā josta” piedāvā iespēju privātpersonām bez maksas nodot sekojošus videi kaitīgo preču atkritumu veidus. Lūdzu, izvēlieties Jūs interesējošo atkritumu kategoriju, klikšķiniet uz tās un sekojiet tālākajām norādēm.

nolietoto elektroiekārtu pārstrāde

Nolietoto elektroiekārtu savākšana

SADARBĪBĀ AR AS ”BAO”

nolietoto riepu pārstrāde

Nolietoto vieglo automobiļu riepu savākšana

SADARBĪBĀ AR SIA ”DRUPLAT”

akumulatoru un bateriju pārstrāde

Akumulatoru un bateriju savākšana

SADARBĪBĀ AR AS ”BAO”

 

eļļu un eļļas filtru pārstrāde

Atstrādātu eļļu un eļļas filtru savākšana

SADARBĪBĀ AR SIA ”EKO OSTA”