Uzsākt sadarbību iepakojuma apsaimniekošanā

Kā notiek sadarbība?

  1. DRN maksātājs par iepakojumu noslēdz līgumu ar “Zaļā josta”;
  2. Kad līgums stājas spēkā (ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 1. datumu), klients turpmāk iesniedz atskaites par realizēto iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomiem sev ērtā veidā – elektroniski vai papīra formātā;
  3. “Zaļā josta”, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem datiem, nodrošina klientu realizēto iepakojuma apjomu savākšanu un reģenerāciju visā Latvijas teritorijā, iesaistot reģionālos otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes uzņēmumus;
  4. “Zaļā josta” atskaitās par klientu realizētajiem iepakojuma apjomiem un pārstrādātajiem otrreizējo izejvielu apjomiem attiecīgajās kontrolējošās valsts institūcijās;
  5. Par klientu veiktajiem maksājumiem “Zaļā josta” finansē otrreizējo izejvielu reģenerāciju valstī, attīsta otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes infrastruktūru, īsteno sabiedrības vides izglītības projektus, veicina atkritumu šķirošanu Latvijā.

 

Lai uzsāktu sadarbību ar SIA „Zaļā josta” par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu, Jums ir jāiesniedz:

 

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas, Jums turpmāk būs jāiesniedz šādi dokumenti (Jums ērtā veidā elektroniskā/papīra formātā):

  • Līdz katra ceturkšņa 20. datumam (janvāris, aprīlis, jūlijs, oktobris) atskaite par iepriekšējā ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu veidiem un apjomiem (klientiem, kas saņēmuši DRN atbrīvojumu, atskaite jāiesniedz tikai un vienīgi SIA „Zaļā josta”);
  • Katru gadu līdz 15. novembrim iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu plānotie apjomi nākamajam gadam.

 

Atskaites paraugs lejupielādēšanai

Plānoto apjomu atskaites paraugs lejupielādēšanai 

 

Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, izlietotais iepakojums, iepakojuma apsaimniekošana, iepakojuma uzskaite, plastmasa, stikls, bioplastmasa, polistirols, papīrs, maisiņi, metāls, vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi, atskaite, atbrīvojums no DRN, kā aprēķināt DRN, otrreizējā pārstrāde