Uzsākt sadarbību VKP apsaimniekošanā

Kā notiek sadarbība?

  1. DRN maksātājs par videi kaitīgām precēm noslēdz līgumu ar “Zaļā josta”;
  2. Kad līgums stājas spēkā (ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 1. datumu), klients turpmāk iesniedz atskaites par realizēto videi kaitīgo preču apjomiem sev ērtā veidā – elektroniski vai papīra formātā;
  3. “Zaļā josta”, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem datiem, nodrošina klientu realizēto videi kaitīgo preču apjomu savākšanu un reģenerāciju visā Latvijas teritorijā, iesaistot reģionālos otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes uzņēmumus;
  4. “Zaļā josta” atskaitās par klientu realizētajiem videi kaitīgo preču apjomiem un pārstrādātajiem otrreizējo izejvielu apjomiem attiecīgajās kontrolējošās valsts institūcijās;
  5. Par klientu veiktajiem maksājumiem “Zaļā josta” finansē otrreizējo izejvielu reģenerāciju valstī, attīsta otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes infrastruktūru, īsteno sabiedrības vides izglītības projektus, veicina atkritumu šķirošanu Latvijā.

 

Lai kļūtu par SIA „Zaļā josta” klientu videi kaitīgu preču apsaimniekošanā, Jums ir jāiesniedz:

 

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas Jums turpmāk būs jāiesniedz šādi dokumenti (Jums ērtā veidā elektroniskā/papīra formātā):

  • Līdz katra mēneša 10. datumam atskaite par iepriekšējā mēnesī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču kategorijām un apjomiem (klientiem, kas saņēmuši DRN atbrīvojumu, atskaite jāiesniedz tikai un vienīgi SIA „Zaļā josta”);
  • Katru gadu līdz 15. novembrim videi kaitīgu preču plānotie apjomi nākamajam gadam.

 

Atskaites paraugs lejupielādēšanai

Plānoto apjomu atskaites paraugs lejupielādēšanai 

 
Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, videi kaitīgas preces, VKP uzskaite, smēreļļas, nolietotas riepas, baterijas, akumulatori, eļļas filtri, galvaniskie elementi, videi kaitīgu preču uzskaite, kā aprēķināt DRN, atbrīvojums no DRN, savākšanas punkti, apsaimniekošana, nodot pārstrādei, nemaksā DRN, eko zīme, preču zīme