Vide

“Zaļā josta” mērķis ir veidot tīru un sakoptu Latvijas vidi, veidojot sabiedrību, kurā uzņēmējs ir atbildīgs un rūpējas par sevis radītā izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektroiekārtu savākšanu un pārstrādi, savukārt sabiedrības locekļi ir izglītoti un motivēti šos atkritumus šķirot, izmest tos paredzētajās vietās, kā arī taupīgi attiekties pret dabas resursiem kopumā.

Esam izveidojuši kompleksu informācijas bloku, kurā apkopta nozīmīgākā informācija un palīgmateriāli, lai ikviens no mums varētu pilnvērtīgi iesaistīties atkritumu šķirošanā un videi draudzīgā dzīvesveidā.

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu valstī, “Zaļā josta” sniedz konsultācijas pareizā atkritumu šķirošanā mājās, kā arī ir izstrādājusi vides izglītības materiālus dažādām mērķauditorijām par pareizu rīcību ar atkritumiem un dabas resursu taupīšanu.

Aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi “Zaļā josta” aktivitāšu sadaļai, kurā atspoguļojam informāciju par uzņēmuma īstenotajiem vides projektiem, vides izglītības pasākumiem, otrreizējo izejvielu savākšanas konkursiem un daudzām citām “zaļām” aktivitātēm, kurās aicināts iesaistīties ikviens.