Videi kaitīgu preču apsaimniekošana

SIA „Zaļā josta” piedāvā uzņēmumiem sadarbību videi kaitīgu preču (VKP) atkritumu apsaimniekošanā. Sadarbības ietvaros uzņēmumam tiek piedāvāta iespēja noslēgt līgumu ar SIA „Zaļā josta”, tādējādi ne tikai iegūstot atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa (DRN) samaksas un likumā noteikto prasību izpildi, bet arī atbildīga un videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.

 

SIA „Zaļā josta” saviem klientiem piedāvā:

 • 100% atbrīvojumu no DRN samaksas par videi kaitīgām precēm;
 • Pilnu VKP apsaimniekošanas programmas izpildi (savākšanu, šķirošanu, pārstrādi, reģenerāciju u.c. atbilstoši normatīvajiem aktiem);
 • Jums vairs nebūs jāsniedz DRN atskaite VID par VKP;
 • Vienkāršotu atskaišu sistēmu (iespēju atskaitīties arī elektroniskā veidā, turklāt elektroniskā atskaite pieejama gan latviešu, gan krievu valodā);
 • Iespēju saņemt pieņemšanas-nodošanas aktus un rēķinus elektroniskā veidā, samazinot pasta izdevumus;
 • Rokasgrāmatu dabas resursu nodokļa uzskaites organizēšanā uzņēmumā;
 • Tiesības bez maksas izvietot preču zīmi „Zaļā josta” uz savas produkcijas, apliecinot saviem klientiem, ka Jūsu uzņēmums ir videi draudzīgs un rūpējas par tā uzņēmējdarbības rezultātā radītā kaitējuma dabai mazināšanu;
 • Profesionālu un kompetentu darbinieku konsultācijas par saistītiem jautājumiem, kā arī iespēju bez maksas apmeklēt SIA „Zaļā josta” rīkotos seminārus.

Sadarbojoties ar SIA „Zaļā josta”, Jūsu uzņēmums var būt drošs, ka tas ir izpildījis visas likumā noteiktās prasības, ievērojami ietaupot, turklāt rūpējas par tīru Latvijas vidi.

 

“Zaļā josta” piedāvā apsaimniekot šādas videi kaitīgu preču pozīcijas:

 • Smēreļļas
 • Elektriskie akumulatori, svina
 • Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni
 • Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
 • Citi elektriskie akumulatori
 • Visu veidu riepas
 • Eļļas filtri
Atslēgas vārdi: Dabas resursu nodoklis, DRN, atkritumi, videi kaitīgas preces, VKP uzskaite, smēreļļas, nolietotas riepas, baterijas, akumulatori, eļļas filtri, galvaniskie elementi

Vēlies saņemt izsmeļošu informāciju par iepakojuma apsaimniekošanu?

MĒS AR TEVI
SAZINĀSIMIES.