Videi kaitīgu preču savākšanas vietas

„Zaļā josta” aicina iedzīvotājus šķirot videi kaitīgo preču atkritumus un nodot tos otrreizējai pārstrādei.

Iedzīvotāji sadzīvē radušos videi kaitīgo preču atkritumus, tādus kā elektriskās un elektroniskās iekārtas, gāzizlādes spuldzes, smēreļļas, svinu saturošus akumulatorus, elektriskos akumulatorus (Ni-Cd, Fe-Ni), galvaniskos elementus, galvaniskās baterijas un citus akumulatorus, kā arī visu veidu riepas un eļļas filtrus, tiek aicināti nodot SIA „Zaļā josta” līgumpartneru apsaimniekotajos videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktos.

Šo punktu adreses esam publicējuši katra attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadaļā.