Jaunumi 2018 /

Aicinām atbrīvoties no nevajadzīgiem spoguļiem videi draudzīgi

Atpakaļ

Lielās Talkas ietvaros ik gadu Latvijas iedzīvotājiem izdodas savākt un uz poligonu nogādāt iespaidīgu atkritumu apjomu. Lielākā daļa no tiem nav piemērota pārstrādei, tāpēc tiek apglabāta poligonā kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.  Starp tiem – nevajadzīgi un bojāti spoguļi. “Zaļā josta” un “Stikla Serviss” šogad Lielās Talkas ietvaros sniedz iedzīvotājiem unikālu iespēju – talkas laikā nodot spoguļus utilizācijai, lai tiem tiktu sniegts otrs mūžs.

SIA “Stikla Serviss” un SIA “Zaļā josta” Rīgā organizē nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizācijas akciju. Tās ietvaros no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemti nederīgie spoguļi, iespēju robežās atjaunoti un salaboti, atgriežot tos atkārtotā apritē. Spoguļi no iedzīvotājiem tiek pieņemti līdz pat 2018. gada 31. maijam. Nevajadzīgie spoguļi tiek pieņemti “Stikla Serviss” filiālēs Rīgā, Katlakalna ielā 11 k-8 un A. Briāna ielā 10.

 “Spoguļstikls nav piemērots atkārtotai pārstrādei, tāpēc bojāti vai nevajadzīgi spoguļi no vides viedokļa ir ļoti nelietderīgs atkritumu veids,” norāda Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja, uzsverot, ka labākais risinājums ir spoguļu atjaunošana, sniedzot tiem otru mūžu un ievērojami paildzinot kalpošanas laiku. Vienlaikus tiek mazināts radīto atkritumu apjoms, taupīti resursi un mazināta maksa par atkritumu apglabāšanu.

Kampaņas mērķis ir ne tikai iedzīvotājiem palīdzēt atbildīgi un videi draudzīgi utilizēt nevajadzīgos spoguļus, bet arī radīt pievienoto vērtību, sagādājot prieku bērniem. Kampaņas ideju izklāsta tās iniciatore SIA “Stikla Serviss” valdes locekle Jana Zubricka: “Kampaņā savāktie spoguļi tiks sašķiroti un izmantojamie tiks atjaunoti un nodoti izglītības iestādēm, kurās mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Iepriekšējā akcijā palīdzējām Rīgas 5. internātpamatskolai. Savukārt saplēstie spoguļi, kurus vairs nav iespējams atjaunot, tiks utilizēti atbilstoši visām vides un normatīvo aktu prasībām.”

Ikvienam akcijas dalībniekam, nododot nevajadzīgo spoguli, būs iespēja iegādāties jaunu spoguli ar 20% atlaidi.