Jaunumi 2010 /

Aicinām iepazīties ar „Zaļo kolektīvu” paveiktajiem darbiem vides labā

Atpakaļ

Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, visi Svētkiem pieteikušies kolektīvi tika aicināti iesaistīties projektā „Zaļais kods” un paveikt dažādus zaļus darbus vides labā. Visi paveiktie darbi tika fiksēti, un tie kolektīvi, kas aizvadītā mācību gadā bija šādus darbus veikuši un atsūtījuši Svētku rīkotājiem atskaiti par savu veikumu, godam nopelnīja tiesības tikt sauktiem par „Zaļo kolektīvu”.

„Zaļo kolektīvu” paveiktos darbus vides labā iespējams iepazīt šeit: http://www.dziedundejo.lv/data/Zalais_kods_kopsavilkums.pdf

SIA „Zaļā josta” pateicas visiem Svētku kolektīviem, kas, paralēli gatavojoties skatēm, atraduši laiku, lai paveiktu lielus un mazus darbus apkārtējās vides labā. Ikviens zaļais darbs ir nozīmīgs tīras, sakoptas, zaļas un skaistas Latvijas veidošanai. Mēs ceram, ka paveiktie zaļie darbi spējuši sniegt acīmredzamu Latvijas vides uzlabojumu un kalpos pārējiem iedzīvotājiem par iedvesmas avotu un sniegs pamudinājumu paveikt ko labu apkārtējās vides labā. Mēs paši veidojam vidi, kurā dzīvosim rīt – tad kopīgi padarīsim to tādu, kādā ir patīkami dzīvot!