Jaunumi 2014 /

Aicinām Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotājus apmeklēt semināru-diskusiju „Saprotami par atkritumiem, atkritumu šķirošanu un to nodošanas iespējām Jelgavā un tās novadā”

Atpakaļ

SIA ”Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Zemgales EKO” un SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” rīko semināru – diskusiju „Saprotami par atkritumiem, atkritumu šķirošanu un to nodošanas iespējām Jelgavā un tās novadā”.

Seminārs norisināsies 2010. gada 9. decembrī (ceturtdien) plkst. 10.00, Jelgavā, Jelgavas reģionālajā pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33.

Semināra-diskusijas mērķis ir sniegt Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotājiem visaptverošu informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Latvijā kopumā un reģionos, kā arī sekmēt iedzīvotāju izpratni par pašu radīto atkritumu ietekmi uz vidi, šķirošanas nepieciešamību un to pārstrādi, kā arī par atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, rezultātā veicinot praktisku Jelgavas  iedzīvotāju iesaistīšanos atkritumu šķirošanā.

Semināra-diskusijas ietvaros tiks apskatīts jautājums par pašvaldības pienākumiem un atbildību, organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumiem un atbildību iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

Diskusijas laikā semināra dalībniekiem būs iespēja izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanu savā novadā un pilsētā. SIA „Zemgales EKO” un SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sniegs atbildes uz iedzīvotāju interesējošajiem jautājumiem par atkritumu nodošanu un to šķirošanas iespējām.

Ņemot vērā, ka vietu skaits seminārā ir ierobežots, interesenti tiek lūgti iepriekš pieteikties līdz š.g. 03. decembrim pa tālr: 67808112 vai pa e-pastu madara.skrastina@zalajosta.lv

Pielikumā: Semināra- diskusijas darba programma

Plakāts

Plašāka informācija:   

Ilze Fīlipa

Tālr: 67808112; 27099097

Ilze.filipa@zalajosta.lv