Jaunumi 2012 /

Aicinām Latvijas izglītības iestādes piedalīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

Atpakaļ

„Zaļā josta” uzsāk Latvijas zaļākā novada un pilsētas meklējumus, aicinot Latvijas vispārējās, pirmsskolas un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties praktiskajā makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”. Par zaļāko novadu un zaļāko pilsētu kļūs attiecīgi tas novads un Latvijas Republikas pilsēta, kuras izglītības iestādes savāks un konkursa ietvaros pārstrādei nodos visvairāk makulatūras – papīru, žurnālus un kartona izstrādājumus.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Uzaicinājuma vēstule izglītības iestādēm

Makulatūras vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai” rīko „Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. Paceļot makulatūras vākšanas filozofiju novadu līmenī, tiek sekmēta visu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu iesaiste otrreizējo resursu vākšanā.

Pieteikšanās konkursam
Lai piedalītos makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, izglītības iestādēm līdz 2012. gada beigām ir jāreģistrējas konkursam ELEKTRONISKAJĀ DATU BĀZĒ. Pēc reģistrācijas veikšanas izglītības iestāžu uzdevums ir vākt makulatūru – rakstāmpapīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, bukletus, kā arī kartona izstrādājumus. Konkursantiem makulatūras vākšanā aicinātas palīdzēt arī vietējās pašvaldības iestādes, bibliotēkas, uzņēmumi, nododot viņu rīcībā esošos nevajadzīgos papīra un kartona izstrādājumus, tādējādi pietuvinot savas apdzīvotās vietas izglītības iestādes tuvāk uzvarai un vērtīgām balvām no SIA „Zaļā josta” un AS „Latvijas valsts meži”.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai” norisināsies divos posmos. Pirmie rezultāti tiks apkopoti 2013. gada februārī, kad „Papīrfabrika „Līgatne”” dāvās pirmā starpposma čaklākajiem makulatūras vācējiem sudrabegles stādu. Konkursa dalībnieki aicināti makulatūru vākt līdz 2013. gada 15. martam, savukārt maijā tiks apkopoti visi rezultāti un noteikti konkursa uzvarētāji – visvairāk makulatūras savākušās izglītības iestādes, izglītības iestādes, kas savākušas vislielāko makulatūras apjomu uz vienu audzēkni, kā arī tiks sumināti čaklākie individuālie makulatūras vācēji. Savukārt tas Latvijas novads un pilsēta, kuras izglītības iestāžu audzēkņi būs savākuši visvairāk makulatūras, veselu gadu varēs lepoties ar Latvijas zaļākā novada titulu vai Latvijas zaļākās pilsētas godu.

Papildus informācija
Par Konkursa norisi: Velga Vilciņa, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.:67808320; mob. tālr.: 27042534
Par makulatūras izvešanu un uzskaiti: SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, e-pasts: riga@pf-ligatne.lv,
mob. tālr.: 28328248