Jaunumi 2022 /

Aizvadīta LIFE Waste To Resources IP Liepājas pašvaldības pilotprojekta ieviešanas uzsākšanas darba sanāksme

Atpakaļ

Trešdien, 14. decembrī “Zaļā josta” kopā ar Liepājas pašvaldības administrāciju rīkoja LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”  Liepājas pašvaldības pilotprojekta ieviešanas uzsākšanas darba sanāksmi. Sanāksme norisinājās tiešsaistē un klātienē, un tajā piedalījās 13 dalībnieki tiešsaistē un 8 dalībnieki klātienē.

Darba sanāksmes mērķis bija:

  • iepazīstināt visas Liepājas pašvaldības sadarbības iestādes ar projekta ideju,
  • tajā īstenojamajiem pasākumiem
  • un vienoties par projekta nākamajiem soļiem.

Darba sanāksmē “Zaļā josta” projektu direktore Aija Caune iepazīstināja dalībniekus ar pilotprojekta aktualitāti un ieviešanas soļiem. “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima Kubliņa skaidroja izsmēķu ietekmes uz vidi nozīmi, kā arī sniedza ieskatu dažādās izsmēķu ietekmes uz vidi mazināšanas kampaņās Latvijā un citviet pasaulē, un iepazīstināja ar infrastruktūras piedāvājumu, kā samazināt izsmēķu nonākšanu dabā Liepājas pašvaldības publiskajās teritorijās. Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme sniedza informāciju par smēķēšanas atkritumu monitoringa rezultātiem Liepājas pašvaldībā. Savukārt VARAM Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Sandija Sniķere iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus un sanāksmes dalībniekus ar tiesību aktu projektu “Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi” un sniedza informāciju par pašvaldības atbildību un pienākumiem jauno Ministra kabineta noteikumu ietvaros saistībā ar tabakas izstrādājumu radītajiem atkritumiem, kas pieņemti jau šī gada 13.decembrī. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (Direktīva 2019/904) 8. panta 1. punkta, 8. punkta un 9. punkta prasību pārņemšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbilstoši Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma 10. panta otrajā daļā, ceturtās daļas 4. punktā un septītajā daļā noteiktajam deleģējumam. Noteikumu mērķis ir noteikt prasības ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem izveidošanai un kārtību dokumentu par sistēmas izveidošanu un izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Valsts vides dienestam.

Sanāksmes dalībnieku kopējais mērķis bija visām iesaistītajām pusēm, kopēji sadarbojoties, nonākt pie kopīga rezultāta un panākt situācijas uzlabošanos saistībā ar piesārņojumu, ko veido cigarešu izsmēķi. Sanāksmes norisinājās produktīvi un “Zaļā josta” pārstāvji nonāca pie veiksmīga kopsaucēja ar Liepājas pašvaldības administrāciju, Būvvaldi un Komunālo pārvaldi par turpmākiem projekta realizācijas soļiem.