Jaunumi 2017 /

Aizvadīts informatīvs seminārs Jēkabpils pilsētas un novada izglītības iestāžu skolotājiem par atkritumu šķirošanas aktualitātēm

Atpakaļ

Šā gada 11. oktobrī plkst. 10:30 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās informatīvs seminārs “Energoefektivitāte un pareiza atkritumu apsaimniekošana uzlabo vides kvalitāti”. Semināra ietvaros “Zaļā josta” ar partneriem izglītoja pilsētas un novada izglītības iestāžu skolotājus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām, kā arī piedāvāja gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un izglītojošos materiālus, kurus izmantot darbā ar skolēniem savā mācību iestādē.

Semināru organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un Jēkabpils Valsts ģimnāziju.

Seminārā par atkritumu apsaimniekošanas tendencēm Latvijā informēja biedrības “Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja V.Vilciņa. Par efektīvākām energoresursu izmantošanas metodēm stāstīja AS “Latvenergo” Elektrum Energoefektivitātes centra speciāliste R. Liepniece. Pēc lekcijām semināra dalībnieki apmeklēja atkritumu šķirošanas staciju un sadzīves atkritumu poligonu “Dziļā Vāda”.

Kā norāda V. Vilciņa, “Interesanti bija apmeklēt Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā izveidoto videi draudzīgo, mūsdienīgo, ES un LR normatīviem aktiem atbilstošo sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu “Dziļā vāda”, kurā SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklis Jānis Daģis skolotājiem prezentēja jauno informatīvi izsmeļošu videofilmu par poligona darbības virzieniem. Tādējādi uzskatāmi un interesantā veidā tika nodemonstrēts, kā notiek sadzīves atkritumu pieņemšana, pārstrāde, videi droša noglabāšana un infiltrāta savākšanas process. Filmā tika parādīts arī, kā notiek savāktā iepakojuma šķirošana un sagatavošana pārstrādei atkritumu šķirošanas–pārkraušanas stacijā Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1b. Skolotāji izteica atzinību par jaunveidoto filmu, kā arī novērtēja to kā ļoti labu un noderīgu izglītojošo materiālu, ko vēlētos izmantot kā uzskatāmu palīglīdzekli nodarbībās ar audzēkņiem.”