Jaunumi 2010 /

Akcija „Ko tu zini par atkritumiem?”

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” uzsākusi jaunu vides izglītības informatīvo akciju „Ko tu zini par atkritumiem?”, kuras galvenā mērķauditorija ir uzņēmuma līgumpartneri. Akcijas ietvaros visiem SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem reizi nedēļā tiek izsūtīta kodolīga informācija par 7 izplatītākajiem atkritumu veidiem:

  • Plastmasas iepakojums;
  • Papīrs un kartons;
  • Stikla tara;
  • Elektriskās un elektroniskās iekārtas;
  • Izlietotas baterijas;
  • Nolietotas auto riepas;
  • Atstrādātas eļļas un eļļas filtri.

Akcija tiek rīkota ar mērķi sniegt praktisku un interesantu informāciju par izplatītākajiem atkritumu veidiem, tādējādi paplašinot līgumpartneru izpratni par atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi un pamudinot iesaistīties atkritumu šķirošanā.

Pēc kampaņas beigām informācija tiks izvietota arī SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv.

Ja vēlaties saņemt informāciju par atkritumiem akcijas „Ko tu zini par atkritumiem?” ietvaros, lūdzu, sazinieties ar Laimu Jekšiņu, rakstot uz e-pastu laima.jeksina@zalajosta.lv.