Jaunumi 2014 /

AKCIJA ZAĻĀ JOSTA KLIENTIEM!

Atpakaļ

 Atved draugu pie „Zaļā josta” un abi lasiet iecienītākos žurnālus pusgadu bez maksas! Draudzība atmaksājas! 

Akcijā aicināti piedalīties visi SIA „Zaļā josta” klienti – uzņēmumi, kuriem ir noslēgts līgums ar „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektroiekārtu apsaimniekošanu, aicinot pazīstamus uzņēmumus uzsākt sadarbību ar „Zaļā josta”.

 

AKCIJAS NOTEIKUMI

1. Akcijas organizators

SIA „Zaļā josta”

Reģ. Nr.: LV 40003600046

Adrese: Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV-1004

E-pasts : info@zalajosta.lv

2. Akcijas norises vieta

Akcija norisinās visā Latvijas teritorijā.

3. Akcijas norises laiks

Sākums: 2014. gada 27. oktobris

Beigu datums: 2014. gada 13. novembris

4. Akcijas balvas

Abonements 6 mēnešiem vienam no uzvarētāja izvēlētajiem žurnāliem:

4.1. Žurnāls „Cosmopolitain”, latviešu val.;

4.2. Žurnāls „FHM”, latviešu val.;

4.3. Žurnāls „Ieva”, latviešu val.;

4.4. Žurnāls „Klubs”, latviešu val.;

4.5. Žurnāls „Leģendas”, latviešu val.;

4.6. Žurnāls „Lilit”, latviešu val.;

4.7. Žurnāls „Pastaiga.ru”, krievu val.;

4.8. Žurnāls „Pastaiga”, latviešu val.;

4.9. Žurnāls „Pie galda”, latviešu val.;

4.10. Žurnāls „Playboy, latviešu val.;

4.11. Žurnāls „Santa”, latviešu val.;

4.12. Žurnāls „Shape”, latviešu val.;

4.13. Žurnāls „Top Gear Latvija”, latviešu val.;

4.14. Žurnāls „Veselība”, latviešu val.;

4.15. Žurnāls „Лилит”, krievu val.;

4.16. Žurnāls „Патрон”, krievu val.

5. Akcijas norises kārtība un noteikumi

5.1. Akcijā aicināti piedalīties visi SIA „Zaļā josta” klienti – uzņēmumi, kuriem ir noslēgts līgums ar „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektroiekārtu apsaimniekošanu, aicinot pazīstamus uzņēmumus uzsākt sadarbību ar „Zaļā josta”.

5.2. Ja pēc jau esoša „Zaļā josta” klienta ieteikuma Dabas resursu nodokļa maksātājs par izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm vai elektroiekārtām (turpmāk DRN maksātājs) noslēdz apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Zaļā josta” laika posmā no 2014. gada 27. oktobra līdz 2014. gada 13. novembrim un reģistrē esošu „Zaļā josta” klientu kā šī pakalpojuma ieteicēju, tad abas šīs puses kļūst par akcijas dalībniekiem un saņem garantētu balvu – vienu no 4. punktā norādīto žurnālu abonementiem 6 mēnešiem, turpmāk BALVA.

5.3. Lai piedalītos akcijā, nepieciešama SIA „Zaļā josta” klienta (juridiskas personas) kontaktpersona (fiziska persona) – turpmāk VEDĒJS – un cita apsaimniekotāja klients vai DRN maksātājs (juridiska persona) – turpmāk NĀCĒJS. NĀCĒJS var būt arī esošs SIA „Zaļā josta” klients, kas vēlas noslēgt vēl vienu apsaimniekošanas līgumu citam atkritumu veidam.

5.4. NĀCĒJAM ir jānoslēdz apsaimniekošanas līgums ar SIA „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektroiekārtu apsaimniekošanu (turpmāk LĪGUMS), pievienojot aizpildītu pieteikuma veidlapu par VEDĒJU (Pielikums Nr.1).

5.5. Lai noslēgtu LĪGUMU, nepieciešams sazināties ar SIA „Zaļā josta”, zvanot pa tālruni 67607880 vai nosūtot pieprasījumu par LĪGUMA slēgšanu uz e-pastu info@zalajosta.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju. SIA „Zaļā josta” pārstāvis ar Jums sazināsies, pārrunājot sadarbības noteikumus.

5.4. VEDĒJS var vest pie SIA „Zaļā josta” neierobežotu skaitu NĀCĒJU, ik reizi par katru NĀCĒJA noslēgto LĪGUMU nopelnot garantētu BALVU sev un NĀCĒJAM.

6. Akcijas uzvarētāja noteikšana un BALVU saņemšanas kārtība:

6.1. Akcijas uzvarētāji būs visi VEDĒJI, pēc kuru ieteikuma NĀCĒJI būs noslēguši LĪGUMU atbilstoši 5. punktā aprakstītajai kārtībai un līdz ar parakstītu LĪGUMU iesnieguši akcijas pieteikuma veidlapu, norādot tajā informāciju par VEDĒJU.

6.2. Akcijas uzvarētāji būs visi NĀCĒJI, kas akcijas laikā noslēgs līgumu ar SIA „Zaļā josta” un akcijas pieteikuma veidlapā norādīs informāciju par VEDĒJU.

6.3. Par BALVU izsniegšanu ar katru akcijas uzvarētāju akcijas organizators vienosies individuāli. Balvas tiks izsniegtas līdz ar LĪGUMA stāšanos spēkā.

7. Papildus noteikumi:

7.1. Akcijā nevar piedalīties SIA „Zaļā josta” darbinieki un pirmās pakāpes radinieki.

7.2. BALVAS nevar saņemt citas mantas veidā vai skaidrā naudā.