Jaunumi 2013 /

Apbalvoti kustības „Zaļākai Latvijai” lielāko atzinību guvušie darbi tīrākas un sakoptākas vides veicināšanai

Atpakaļ

Ir noslēgusies SIA „Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra rosinātā kustība „Zaļākai Latvijai”, kuras dalībnieki snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vides stāvokļa uzlabošanai. Kustības darbība uzsākta 2012. gada septembrī, aicinot valsts izglītības iestāžu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē. Kustība „Zaļākai Latvijai” norisinājās skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai.

Kustības „Zaļākai Latvijai” dalībnieku atsaucība bija ļoti liela – komandas darbojās gan aizvadītajā mācību gadā, gan šoruden, sākot jauno mācību semestri. Kopumā kustības ietvaros paveikti 85 labi darbi vides labā – bērni devušies talkās, stādījuši kokus, attīrījuši skolas un dzīvesvietas apkārtni no atkritumiem, izveidojuši atpūtas vietas, šķirojuši atkritumus, gatavoja putnu būrīšus, kā arī paveica citus nozīmīgus darbus vides stāvokļa uzlabošanai.

Iesaistoties kustībā „Zaļākai Latvijai”, dalībnieki godam pārstāvēja savu dzimto pilsētu vai ciemu. Īpaši aktīvas bija Valdemārpils, Kārsavas, Kuldīgas, Džūkstes, Krāslavas un Liepas izglītības iestādes. Ar vairākiem darbiem vides labā izcēlās arī Liepājas, Rīgas, Gaujienas, Gulbenes un Krimūnas izglītības iestādes. Ar visiem kustības dalībnieku darbiem iespējams iepazīties EKO medijā „Tīrai Latvijai”.

Visi paveiktie darbi tika izvirzīti publiskai balsošanai, kas ilga līdz šī gada 1. novembrim. Apkopojot publiskā balsojuma rezultātus, tika noteikti trīs vislielāko Latvijas iedzīvotāju atzinīgu iemantojušo darbu autori.

Trešo vietu publiskajā balsojumā ar iegūtām 17 725 balsīm ieguva Anžela Kovaļova un Liepas pamatskolas skolēni, kas sakopa un labiekārtoja Lielās Ellītes parku. Parka labiekārtošanas laikā ar skolēnu palīdzību tika stādīti koki, savukārt LEADER projekta ietvaros izveidoti jauni celiņi ar drošības margā pastaigām pie dabas, ierīkotas atpūtas vietas, izveidots apgaismojums un uzstādītas drošības kameras.

Otro vietu publiskajā balsojumā ar iegūtajām 19 196 balsīm izcīnīja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra dalībnieki. Gatavojoties Lieldienām, viņi rīkoja akciju „Uzziedi savai pilsētai”, kuras ietvaros Kuldīgas izglītības iestādes radīja stilizētu ābeles koku, kas izgatavots no otrreizējiem materiāliem – PET pudelēm un plastmasas maisiņiem. Koka radīšanai tika savāktas 4138 PET pudeles. Mēneša garumā radošās darbnīcās no PET pudeļu apakšām skolēni grieza ziedus, no zaļajām PET pudelēm – ābeles lapas, no rozā iepirkuma maisiņiem gatavoja ābeļziedu pumpurus, no sagrieztajām PET pudelēm veidoja ābeles stumbru un zarus.

Pirmo vietu publiskajā balsojumā ar 28 890 izcīnītām balsīm ieguva Grobiņas pamatskolas 4. klašu dabas zinību fakultatīvs par Meža parka sakopšanu Grobiņā. Skolēni kustības ietvaros savāca meža parka izpļauto pamežu un izrautos celmus, padarot to par skaistu atpūtas vietu pie dabas.

Novērtējot skolēnu ieguldījumu tīrākas Latvijas vides veidošanā, „Zaļā josta” apbalvoja arī komandu, kas bija paveikusi visvairāk labo darbu vides labā. Uzņēmuma specbalvu saņēma Daiga Vasioleka un Valdemārpils vidusskolas audzēkņi par paveiktajiem 14 darbiem vides labā. Daiga Vasioleka spējusi pulcēt teju visas Valdemārpils vidusskolas klases, lai katra no tām kustības ietvaros paveiktu lielāku vai mazāku darbu – sakopt tuvumā esošā bērnu dārza teritoriju, doties talkās un atbrīvot mežu no atkritumiem, sakopt tuvumā esošās upes baseinu, atbrīvojot to no sakritušajiem kokiem, stādīt kokus un ziedus, gatavot putnu barotavas, veidot atpūtas vietas pie dabas u.c.

Gan kustības „Zaļākai Latvijai” publiskā balsojuma godalgoto vietu ieguvēji, gan arī visvairāk paveikto darbu autori balvā saņems īpašu pateicību no SIA „Zaļā josta” – galda tenisa komplektu savai izglītības iestādei.

„Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centrs pateicas visiem kustības „Zaļākai Latvijai” dalībniekiem par ieguldījumu tīrākas un sakoptākas Latvijas veidošanā un cer uz tikpat aktīvu un patriotisku rīcību savas dzīvesvietas apkārtnes labiekārtošanā arī turpmāk.