Jaunumi 2019 /

Apstiprina atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas plānus turpmākajiem trim gadiem

Atpakaļ

Vēlamies Jūs informēt, ka Valsts vides dienests ir apstiprinājis SIA “Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas plānus turpmākajiem trīs gadiem (2019. gada 1. oktobris – 2022. gada 30. septembris).

Līdz ar to SIA “Zaļā josta” līgumpartneri, kuri ir noslēguši attiecīgi iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas līgumu, atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas ir ieguvuši līdz 2022. gada 30. septembrim.

Informējam, ka atskaišu iesniegšanas process paliek nemainīgs, līdz ar to par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomiem jāturpina iesniegt SIA “Zaļā josta”!

 

Lēmums – “Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu”

Lēmums – “Par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu”

Lēmums – “Par videi kaitīgi preču (elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu”