Jaunumi 2019 /

Ar lekciju par atkritumu šķirošanu Siguldas Mākslu skolā tika atklāta starpdisciplinārā nedēļa „Uz ZEMESlodes Es”

Atpakaļ

21. janvārī “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa apmeklēja Siguldas Mākslu skolu “Baltais Flīģelis”, kur sniedza vieslekciju bērniem, jauniešiem un skolotājiem par atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, atkritumu apsaimniekošanu – šķirošanu un pārstrādi.

No 21. līdz 25. janvārim Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiek starpdisciplinārā nedēļa „Uz ZEMESlodes Es”. Tās laikā mūsdienīgā un saistošā veidā varēs izzināt ekoloģijas aspektus dažādās kultūras nozarēs – mūzikas instrumentu izgatavošanas, skatuves mākslas, papīra dizaina, modes industrijas, multimediju mākslas un grafiskā dizaina jomās. Visas nedēļas garumā skolas audzēkņi ekoloģijas tēmu varēs izzināt arī dažādās praktiskās nodarbībās, piemēram, darinot lietas no otrreizējās pārstrādes materiāliem, stādot savu zaļo zemes “pleķīti”, mācoties par papīru un tā izmantošanu vairākkārt, rakstot savas idejas, ko mēs varam darīt zemeslodes labā.

Mākslu skolā 1. stāvā notiek “Zaļā josta” radošā konkursa Dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem “Mans vēstījums tīrai Latvijai!” izstāde, kuru atklāja “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, aicinot bērnus un jauniešus radoši izpausties “Uz ZEMESlodes Es” starpdisciplinārās nedēļas ietvaros. Gādājot par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Latvijā, “Zaļā josta” ik gadu organizē virkni sabiedrības vides izglītības un praktiskas uz atkritumu šķirošanu vērstas aktivitātes. Taču, lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos mērķus apglabātā sadzīves atkritumu apjoma samazināšanai, ir jāmeklē aizvien jaunas un radošas idejas, kā iedvesmot sabiedrību dzīvot zaļāk. Izlietotā iepakojuma un citu otrreizējo izejvielu pārveide funkcionējošos priekšmetos un plaša patēriņa precēs ir reāls un efektīvs veids, kā samazināt atkritumu apjomu jau tā rašanās brīdī, kā arī piešķirt resursiem jaunu elpu, pirms tie vispār kļūst par atkritumiem. 

Radošā konkursa “Mans vēstījums tīrai Latvijai!” mērķis bija veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas var izgatavot pašu rokām no atjaunojamiem dabas resursu materiāliem. Kopumā konkursā pieteikti ap 1000 darbi no 38 pirmsskolas izglītības un 70 vispārējām izglītības iestādēm.
Labākie un oriģinālākie darbi ir aplūkojami Mākslu skolas ”Baltais Flīģelis” 1. stāva foajē līdz šī gada 1. februārim. 

Sīkāka informācija par starpdisciplināro nedēļu “Uz ZEMESlodes Es” atrodama mājaslapā www.baltaisfligelis.lv