Jaunumi 2023 /

Ar pārdomu raisošiem īsiem video izglītos sabiedrību par pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem

Atpakaļ

Lai sekmētu sabiedrības izpratni par pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem, “Zaļā josta” sadarbībā ar “Philip Morris Latvia” kampaņas “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros uzsāk sabiedrības informēšanas projektu. Tā laikā 2023. gada vasarā ar īsiem, bet spilgtiem video akcentējot dažādās tipiskākās situācijas, kurās tiek nepareizi izmesti cigarešu izsmēķi, liekot smēķētājiem aizdomāties, cik ļoti aplama un nepieņemam rīcība tā ir. Cigaretes filtrs satur plastmasu un nomests zemē, tas ir kaitīgs apkārtējai videi. Izmetot izsmēķus dabā, tas ir tas pats, kas izmest plastmasas glāzi, maisiņu vai pudeli, tikai papildu plastmasai dabā nonāks arī cigaretes filtrā uzkrātās kaitīgās vielas.

Kā liecina 2023. gada pavasarī “Zaļā josta” veiktās sabiedrības aptaujas*, rezultāti, 27% aptaujāto respondentu izmet izsmēķus notekā, aprok smiltīs, sniegā un tamlīdzīgās vietās, tādējādi cenšoties nepiegružot vidi, kā arī 8-9% respondentu izsmēķi nomet zemē, ja tur jau ir piegružots, vai vienkārši nomet zemē, ja tuvumā nav atkritumu tvertnes. Cigarešu izsmēķis, nonācis dabā, apmēram 15 gadu laikā sadalās mikroplastmasas šķiedrās, kas turpina piesārņot vidi, apdraudēt dzīvo dabu, kā arī rada riskus cilvēka veselībai.

*Aptauju veica SIA “AC Konsultācijas” pēc SIA “Zaļā josta” pasūtījuma Eiropas Savienības LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros 2023. gada martā – aprīlī.

“Sabiedrības bezatbildīgās rīcības ar cigarešu izsmēķiem biežākais iemesls ir izpratnes trūkums par cigarešu filtra sastāvu un tā ietekmi uz vidi, kā arī apziņa, ka izsmēķis ir maza atkritumu vienība, kas nespēj radīt nozīmīgus kaitējumus,” skaidro projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” vadītāja Laima Kubliņa, uzsverot, ka ir īpaši būtiski sekmēt sabiedrības izpratni par izsmēķa radītiem piesārņojuma draudiem un nemitīgi skaidrot elementāru, bet tomēr ļoti nozīmīgu pareizo izsmēķu utilizāciju – ka izsmēķi ir jāizmet sadzīves atkritumu tvertnē.

“Kā vēsta teiciens “Ir labāk vienu reizi redzēt, nekā simt reizes dzirdēt”, arī mēs projekta ietvaros šogad plānojam smēķētājiem uzskatāmi parādīt, cik nepieņemama no malas izskatās nepareiza izsmēķu izmešana tam nepiemērotās vietās,” norāda L. Kubliņa. Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros jau iepriekš aizsāktā vides reklāmu kampaņa pilsētu ielās tiks papildināta ar vērienīgu kampaņu digitālajā vidē, kuras laikā ar īsiem video tiks akcentēta nepareiza izsmēķu izmešana – dabā, pa auto logu, lietusūdens notekā. Ar šiem video projekta komanda centīsies likt katram smēķētājam paraudzīties uz sevi no malas un apzināties, ka izsmēķis nav tikai maza atkritumu vienība.

Nemet izsmēķi pa auto logu!

Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros “Zaļā josta” kopā ar “Philip Morris Latvia” aicina paraudzīties no malas uz smēkētāju aplamo rīcību, izmetot cigarešu izsmēķus nepiemērotās vietās. Nomest izsmēķi dabā ir tas pats, kas izmest dabā plastmasas maisu. Tas taču šķiet acīmredzami nepareizi, vai ne?!

Izmetot cigarešu izsmēķi pa auto logu, vide tiek piesārņota ar plastmasu, kā arī kaitīgām ķīmiskām vielām, kas uzkrājušās cigarešu izsmēķa filtrā. Kā liecina smēkētāju aptaujas rezultātu dati, apmēram 8% no smēkētājiem regulāri izmet cigarešu izsmēķus pa auto logu, pat neaizdomājoties, kas tālāk notiks ar šo izsmēķi. Rezultātā ik dienu vidē nonāk miljoniem šo plastmasas atkritumu, kas piesārņo dabu, apdraud dzīvās būtnes un rada nozīmīgu ilgtermiņa vides piegružojumu. Tu ar auto aizbrauksi prom – plastmasas piesārņojums paliks.

Atceries – ja tu smēķē, vienmēr izmet izsmēķi sadzīves atkritumu tvertnē!

Uzzini vairāk, kur smēķētāji izvēlas utilizēt savus izsmēķus, šeit.

Nemet izsmēķi notekā!

Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros “Zaļā josta” kopā ar “Philip Morris Latvia” aicina paraudzīties no malas uz smēkētāju aplamo rīcību, izmetot cigarešu izsmēķus nepiemērotās vietās. Iemest izsmēķi lietusūdens notekā ir tas pats, kas mēģināt notekā iemest plastmasas glāzi. Tas taču šķiet acīmredzami nepareizi, vai ne?!

Vai zināji, ka joprojām gandrīz katrs desmitais izsmēķis nonāk kanalizācijā vai lietusūdens notekā? Sadzīves kanalizācijā noskalotie izsmēķi sūkņu staciju iekārtu iedarbībā sairst mikroplastmasas šķiedrās, turklāt to sastāvā esošās indīgās vielas apdraud labo mikroorganismu stāvokli un veiktspēju bioloģiskās attīrīšanas iekārtās. Savukārt pilsētvidē izvietotās lietusūdens notekas lielākoties ir tieši saistītas ar tuvējām ūdenstilpnēm. Tas nozīmē – lietusūdens noteku sastāvs netiek filtrēts vai attīrīts – notekās izmestie atkritumi un cigarešu filtri tiek izvadīti dabā.

Atceries – ja tu smēķē, vienmēr izmet izsmēķi sadzīves atkritumu tvertnē!

Uzzini vairāk par to, cik daudz izsmēķu, kas tiek nomesti notekās, ik dienu nonāk dabā, šeit.

Nemet izsmēķi dabā!

Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros “Zaļā josta” kopā ar “Philip Morris Latvia” aicina paraudzīties no malas uz smēkētāju aplamo rīcību, izmetot cigarešu izsmēķus nepiemērotās vietās. Iemest izsmēķi ezerā ir tas pats, kas izmest ezerā plastmasas pudeli. Tas taču šķiet acīmredzami nepareizi, vai ne?!

Saskaņā ar jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējuma programmas kampaņas ilgtermiņa datiem, Latvijas teritorijā cigarešu izsmēķi ir trešā lielākā atkritumu frakcija pēdējo gadu laikā. Vidēji katros 10 Latvijas piekrastes metros atrodas 16 izsmēķi. Tie ir atrasti 98% piekrastes monitoringa izpētes teritorijās. Savukārt pasaules mērogā cigarešu izsmēķi ir izplatītākā atkritumu vienība!

Cigarešu filtrs satur plastmasu. Atkarībā no vides, kur tas nonācis, sadalīšanās process var ilgt apmēram 15 gadus, sairstot mikroplastmasas daļiņās. Izmests ūdenstilpnē, izsmēķis sadalās ātrāk, kļūstot par barību jūras iemītniekiem, kas, savukārt, pārtiekot no mikroplastmasas, tiek pakļauti lēnai un mokošai nāvei.  Turklāt cigarešu filtrā uzkrātās indīgās vielas, nonākot ūdenstilpnē, var izdalīties vidē pat 10 gadus. Pietiek ar diviem izsmēķiem uz litru ūdens, lai ūdenī nonākušās indīgās vielas nogalinātu zivi.

Atceries – ja tu smēķē, vienmēr izmet izsmēķi sadzīves atkritumu tvertnē!

Uzzini vairāk par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj zemē nomests izsmēķis, šeit.