Jaunumi 2008 /

Ata Kronvalda fonds

Atpakaļ

2008. gadā SIA „Zaļā josta” ir turpinājusi tradīciju un jau trešo gadu pēc kārtas nesavtīgi atbalsta Ata Kronvalda fondu, tādējādi rūpējoties ne tikai par Latvijas talantīgāko jauniešu izglītības sekmēšanu, bet arī par Latvijas sabiedrību kopumā, jo izglītoti jaunieši ir kā pamatakmens visas tautas labklājībai.

2008. gada 29. augustā tradicionāli notika Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā pateicības vārdus un uzrunas teica arī SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.

Ata Kronvalda prēmijas izveidošanas ideja radās jau 1988. gadā. Tās mērķis – atzīmēt zinātnieku, pedagogu, augstskolu mācībspēku un studentu ieguldījumu talantīgo Latvijas skolēnu apzināšanā un izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.

Ata Kronvalda fonds pastāv jau kopš 1994. gada, kura dibinātāji ir Izglītības ministrija, Izglītības attīstības institūts, laikraksts “Izglītība un Kultūra”, Vācijas-Latvijas banka. Fonda priekšsēdētājs ir Henriks Danusevičs. Fonda piešķirtās balvas atbilstoši statūtiem pasniedz Latvijas Republikas prezidents.

Ata Kronvalda fonds ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ik gadu mācību gada beigās Ata Kronvalda fonds aicina pedagogus, speciālistus, kuru ieguldījums talantīgo skolēnu apzināšanā un viņu tālākizglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā bijis nozīmīgs visā valstī, lai izteiktu viņiem pateicību un pasniegtu Ata Kronvalda fonda prēmiju.