Jaunumi 2016 /

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”

Dabā stikla iepakojums nesadalās, un vēl joprojām arheoloģiskajos izrakumos ir atrodami pirmie stikla izstrādājumi, kas neskarti saglabājušies līdz mūsdienām. Stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, nezaudējot tā kvalitāti. Tāpēc ir būtiski atgūt un atkārtoti izmantot stikla iepakojumu, nododot to pārstrādē.

Sekmējot resursu taupīšanu, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru pareizu lietošanu un veidojot pareizu sabiedrības izpratni par pārstrādei piemērotiem atkritumiem, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.

Seriāla trešā noslēguma sērijā skaidrots, kāds stikla iepakojums jāizmet dalītās vākšanas konteinerā stiklam, un kādus stikla izstrādājumus un citus atkritumus tur nedrīkst izmest. Iedzīvotāji bieži neizprot stikla iepakojuma pārstrādes procesu, tāpēc pārstrādi izmet arī lietas, kuras netiek vāktas kopā ar stikla iepakojumu, piemēram, spoguļstiklu vai autostiklu, kas piejaukumu un pārklājumu dēļ nav piemērots pārstrādei, vai logu stiklu, kas atšķirīga ķīmiskā sastāva dēļ nav piemērots pārstrādei kopā ar stikla iepakojumu.

Pārstrādei tiek vākts visa veida, izmēra un krāsu stikla iepakojums – burkas, pudeles, burciņas. Iepakojumam ir jābūt izskalotam un bez pārtikas vai citu atkritumu piejaukuma. Savāktās otrreizējās izejvielas tiek nogādātas uz šķirošanas līnijas, kur tās tiek pāršķirotas, sadalītas pa materiālu veidiem, atdalītas no pārstrādei nepiemērotiem piemaisījumiem. Tā kā lielākā daļa pāršķirošanas darbu tiek veiktas manuāli, atkritumu dalītās vākšanas konteineros nedrīkst nonākt šļirces, infekciozi medicīnas atkritumi un citi bīstami, asi atkritumi, kas var apdraudēt atkritumu šķirotāju veselību.