Jaunumi 2020 /

Atgādina par iedzīvotājiem pieejamām videi kaitīgo un bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanas iespējām

Atpakaļ

Atkritumu apsaimniekotājs “Zaļā josta” vērš sabiedrības uzmanību uz Latvijā izveidoto videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanas infrastruktūru, kuru iedzīvotājiem ir iespēja lietot bez maksas. Nereti informācijas trūkuma dēļ šī infrastruktūra netiek lietota efektīvi, kā rezultātā tiek piesārņota vide, apdraudēta cilvēku veselība un zaudēti vērtīgi resursi, kurus būtu iespējams atgūt, nodrošinot atkritumu pārstrādi.

“Dažkārt informācijas trūkuma dēļ iedzīvotāji ne tikai piesārņo vidi, bet arī riskē saņemt sodu par nepareizi rīcību ar bīstamiem atkritumiem, cenšoties nakts aizsegā tos aizvest un izmest mežā,” norāda “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa. Viņš arī uzsver, ka bieži vien benzīntanks ir tuvāk par apkārtējo mežu, tāpēc mudina iedzīvotājus būt atbildīgiem un nogādāt nolietotās elektroiekārtas, izlietotās baterijas, kā arī bīstamos atkritumus, piemēram, dienasgaismas spuldzes, ķimikāliju paliekas, šķīdinātājus, neizlietotus medicīniskos preparātus specializētos bīstamo atkritumu savākšanas punktos.

Šobrīd iedzīvotāji aizvien biežāk interesējas par izlietoto bateriju un nolietoto elektroiekārtu drošas utilizācijas iespējām, jo ir gan informēti par to kaitīgumu videi, gan arī to savākšanas infrastruktūra ar katru gadu kļūst aizvien plašāka. Taču bīstamie atkritumi, piemēram, krāsas, lakas, dienasgaismas spuldzes, medicīnas atkritumi u.c., nereti nonāk nešķirotajos sadzīves atkritumos. Par šo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu atbildīgas ir pašvaldības. “Aicinām iedzīvotājus nepakļaut sevi un tuviniekus riskam, un utilizēt videi kaitīgos un bīstamos atkritumus drošā un legālā veidā,” aicina J. Lapsa, uzsverot, ka apmeklēt kādu no tuvumā esošām videi kaitīgo preču nodošanas vietām noteikti ir ērtāk, nekā lauzt savu transportlīdzekli, cenšoties aizvest veco ledusskapi vai kasti ar ķimikālijām uz mežu.

Videi kaitīgo preču un bīstamo atkritumu nodošanas vietas iespējams aplūkot vortālā www.atkritumi.lv, kur norādītas ne tikai punktu adreses, bet arī darba laiks un precizēts pieņemamo atkritumu veids. Vortālā apkopotas arī citas šķiroto atkritumu nodošanas iespējas visā Latvijā.

Bīstamo atkritumu savākšanas infrastruktūra pieejama tikai privātpersonām. Juridiskām personām ir pienākums slēgt utilizācijas līgumus ar specializētiem uzņēmumiem par ražošanā vai savā saimnieciskā darbībā radītiem bīstamiem atkritumiem.

Sods par neatļautu rīcību ar bīstamajiem atkritumiem fiziskām personām ir no 70 eur līdz 1000 eur, juridiskām personām no 280 eur līdz 2100 eur.