Jaunumi 2024 /

Vieslekcija par atkritumu šķirošanu vecākiem un bērniem pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”

Atpakaļ

2024.gada 20.martā Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas projekta ,,Mēs rūpējamies par mūsu Rīgu” ietvaros, kuru  īsteno Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepiņa“,  “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune viesojās pirmskolā, lai  tās audzēkņiem, viņu vecākiem un darbiniekiem sniegtu informatīvu lekciju par pareizu atkritumu šķirošanu.

Vieslekcijas laikā klausītāji uzzināja:

  • Kas ir atkritumi, un kādu kaitējumu tie var nodarīt videi un cilvēkiem;
  • Kā samazināt un pareizi šķirot dažādos atkritumu veidus;
  • Kādus atkritumu veidus ir iespēja sašķirot un dalīti nodot, piemēram, videi kaitīgus atkritumus, iepakojumus, elektroiekārtas, bioloģiskos atkritumus, tekstila atkritumus, u.c.;
  • Kur atrast informāciju par tuvāko pieejamo šķirošanas laukumu;

Pēc vieslekcijas gan vecāki, gan bērni pārbaudīja savas zināšanas šķirošanā un noskaidroja neskaidros jautājumus, izspēlējot atkritumu šķirošanas spēli.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadība kopā ar bērniem un viņu vecākiem ir iesaistījusies projektā, lai rūpētos par apkārtējo vidi. Projekta ietvaros plānots paveikt daudz labu darbu apkartējās vides sakopšanā – piedaloties talkā, dodoties uz Getliņu atkritumu poligonu, lai uzzinātu vairāk, kas notiek nodotajiem atkritumiem, rīkojot praktiskās darbnīcas ar otrreizējo izejmateriālu izmantošanu.

Vieslekciju noklausījās vairāk kā 30 pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, bērni un vecāki.