BUKLETS: Kā pareizi šķirot atkritumus

Buklets

PLAKĀTI: Kā pareizi šķirot atkritumus

Plastmasas iepakojuma atkritumi
Stikla iepakojuma atkritumi
Papīra un kartona atkritumi
Metāla atkritumi
Izlietotās baterijas un akumulatori
Nolietotas elektroiekārtas
Videi kaitīgi atkritumi
Medicīnas atkritumi
Bioloģiski noārdāmie atkritumi
Tekstilatkritumi
Izdegušas spuldzes
Lielgabarīta atkritumi

VIDEO: Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?

“Zaļā josta” piedāvā plašu izglītojošo materiālu klāstu, kas izmantojami gan mācību iestādēs, gan privātai lietošanai. Vairāk informācijas par uzņēmuma izstrādātajiem materiāliem iespējams iegūt vietnē www.tirailatvijai.lv