Jaunumi 2014 /

Atskats uz aizvadīto e-semināru „Grāmatvedības īsais kurss korektā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanā uzņēmumā”

Atpakaļ

Šī gada 2. aprīlī norisinājās SIA „Zaļā josta” elektroniskais seminārs grāmatvežiem „Grāmatvedības īsais kurss korektā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanā uzņēmumā”. E-seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt grāmatvežiem un citiem uzņēmumu atbildīgajiem pārstāvjiem svarīgāko informāciju atskaišu un pārskatu sagatavošanas brīdī, uzlabojot izpratni par korektu iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas procesu uzņēmumā.

SIA „Zaļā josta” pateicas visiem e-semināra apmeklētājiem par dalību e-seminārā. Ceram, ka e-seminārā izskatītie jautājumi sniedza Jums izsmeļošu informāciju par Jūsu ikdienas darbā nozīmīgām tēmām.

Tiem, kas nespēja rast iespēju apmeklēt e-semināru klātienē, piedāvājam iepazīties ar lektoru prezentācijām. E-semināra lektori ar prieku telefoniski atbildēs uz Jūs interesējošiem jautājumiem. Tādēļ aicinām Jūs izstudēt prezentācijas un pēc tam sazināties ar attiecīgajiem lektoriem vai SIA „Zaļā josta” speciālistiem, kas sniegs atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.

 

Ieskats iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas darbībā

Mārtiņš Eglīte, SIA „Zaļā josta” tirdzniecības vadītājs

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas alternatīvas
 • Tiesiskais pamatojums
 • Apsaimniekošanas sistēmas darbības princips
 • Otrreizējo izejvielu reģenerācijas process

 

Iepakojums kā DRN objekts

Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Iepakojuma definīcija
 • Iepakojuma veidi
 • DRN samaksa par iepakojumu

 

Iepakojuma uzskaite uzņēmumā

Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Iepakojuma materiāla veida noteikšanas metodes
 • Iepakojuma svara noteikšanas metodes
 • Pamatojuma dokumenti
 • Iepakojuma uzskaites vešana uzņēmumā
 • Biežāk pieļautās kļūdas iepakojuma uzskaitē

 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Guntis Pužulis, AS „BAO” ķīmiķis

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Bīstamo atkritumu klasifikācija
 • Bīstamo atkritumu šķirošana
 • Bīstamo atkritumu uzglabāšana, utilizācija

 

Videi kaitīgu preču uzskaite uzņēmumā

Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Videi kaitīgu preču svara noteikšanas metodes
 • Pamatojuma dokumenti
 • Videi kaitīgu preču uzskaites vešana uzņēmumā
 • Biežāk pieļautās kļūdas videi kaitīgu preču uzskaitē

 

Elektroiekārtu uzskaite uzņēmumā

Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Elektroiekārtu svara noteikšanas metodes
 • Elektroiekārtu veida noteikšanas metodes (preču kodi)
 • Pamatojuma dokumenti
 • Elektroiekārtu uzskaites vešana uzņēmumā
 • Biežāk pieļautās kļūdas elektroiekārtu uzskaitē

 

Atkritumu apsaimniekošana uzņēmumā

Velga Vilciņa, biedrības „Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Par komercdarbības veikšanas vietā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
 • Prasības bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

 

Apsaimniekošanas sistēmas audits

Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore

Prezentācija

Speciālistu kontakti saziņai

 • Audita mērķis
 • Audita objekts un pasūtītājs
 • Audita process

 

Aicinām visus e-semināra apmeklētājus sniegt vērtējumu par e-semināra norisi, piedaloties nelielā aptaujā: www.visidati.lv/aptauja/943348020/ . Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 5 minūtes Jūsu dārgā laika, savukārt mums Jūsu atbildes uzskatāmi parādīs aspektus, pie kuriem turpmāk piestrādāsim vēl rūpīgāk, lai nodrošinātu Jums vislabāko pakalpojuma kvalitāti.

Ja Jums ir ieteikumi turpmākai SIA „Zaļā josta” semināru vai cita veida izglītojošo pasākumu organizēšanai, esat laipni aicināti tos sūtīt uz e-pastu zalajosta@zalajosta.lv ar norādi „Ieteikumi semināriem” – mēs tos noteikti ņemsim vērā, plānojot turpmākos SIA „Zaļā josta” izglītojošos pasākumus.

Plašāka informācija par e-semināru: Laima Kubliņa, 67808294, laima.kublina@zalajosta.lv