Jaunumi 2014 /

Atskats uz e-semināru „Videi kaitīgu preču un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas aktualitātes”

Atpakaļ

Š.g. 8. maijā norisinājās SIA „Zaļā josta” un „Lietišķās informācijas dienesta” organizētais e-seminārs „Videi kaitīgu preču un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas aktualitātes”. Seminārs ilga 4 stundas, tajā tika izskatītas 3 ar videi kaitīgu preču un iepakojuma apsaimniekošanu saistītas tēmas, kā arī viena vieslektora tēma par vieglā transportlīdzekļa nodokli. Dalība e-seminārā visiem interesentiem bija bez maksas.

Videi kaitīgu preču apsaimniekošanas aktualitātes

Lektores prezentācija

Lekcijas video ieraksts

~        DRN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par videi kaitīgām precēm un elektroiekārtām;

~        Pārskats par aprēķināto DRN;

~        Videi kaitīgu preču svara noteikšanas metodes un uzskaites dokumenti;

~        Elektroiekārtu veida (atbilstoši muitas kodiem) un svara noteikšanas metodes un attaisnojuma dokumenti;

~        Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

~        Elektroreģista un Bateriju reģistra darbība, uzņēmumu reģistrācijas kārtība Elektroreģistrā un Bateriju reģistrā;

~        Elektroiekārtās un transportlīdzekļos iebūvēto bateriju un akumulatoru uzskaite;

~        Pareiza nolietotu videi kaitīgu preču un elektroiekārtu utilizācija.

Ilze Doniņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas un atkritumu nodaļas vecākā referente

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas darbība

Lektoru prezentācija

Lekcijas video ieraksts

~        Apsaimniekošanas sistēmas pamatprincipi un iesaistītās puses;

~        „Zaļā josta” kā apsaimniekošanas sistēmas koordinators;

~        Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas rādītāji sadarbībā ar specializētajiem otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumiem;

~        Videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas rādītāji sadarbībā ar specializētajiem otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumiem;

~        SIA „Zaļā josta” darbs vides izglītībā;

~        EKO zīme „Zaļā josta”.

Mārtiņš Eglīte, SIA „Zaļā josta” tirdzniecības vadītājs, Laima Jekšiņa, SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja

Videi kaitīgu preču, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu auditēšanas kārtība un biežāk pieļautās kļūdas

Lektores prezentācija

Lekcijas video ieraksts

 ~ Audita mērķis un tiesiskais pamatojums;

 ~ Auditēšanas objekts un iesaistītās puses;

 ~ Līgumpartneru audits;

 ~ Audita procesi un rezultāts;

 ~ Biežāk pieļautās kļūdas līgumpartneru uzskaitē un risinājumi;

 ~ Iepakojuma materiāla un veida un videi kaitīgu preču svara noteikšana;

 ~ Pamatojuma dokumenti DRN uzskaitē.

Kristīne Dirvēna, M.oec., SIA „ReviCom” valdes locekle/auditore

Uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļu likums

Lektores prezentācija

1. Grozījumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklī:

~        auto reģistrācijas un noņemšanas no uzskaites nodokļa vajadzībām precizējumi;

~        precizējumi nodokļa nomāšanas un atlaižu nosacījumos.

2. Grozījumi uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklī:

~        paplašinātais nodokļu maksātāju saraksts;

~        precizētie atbrīvojumi no nodokļa;

~        īpašā nodokļa maksāšanas kārtība zemnieku saimniecībām.

3. Grozījumu stāšanās spēkā dažādie termiņi.

Anna Medne, M.oec., biznesa augstskolas „Turība” Finanšu un grāmatvedības programmu direktore

SIA „Zaļā josta” pateicas visiem e-semināra dalībniekiem. Ceram, ka e-seminārs bija Jums noderīgs un tā laikā guvāt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.

Lai mūsu sadarbība arī turpmāk būtu tik pat veiksmīga, aicinām Jūs paust savu viedokli par apmeklēto e-semināru, atbildot uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas anketas formu atradīsiet šeit: www.visidati.lv/aptauja/680677086/. Jau laikus pateicamies Jums par atsaucību un atvēlēto laiku Jūsu viedokļa izklātam. Jūsu viedokli un ierosinājumus ņemsim vērā, gatavojot nākamo e-semināru.

E-semināra lektoru prezentācijas (video)