Jaunumi 2019 /

Balvos norisināsies vides izglītības pasākums skolēniem konkursa “Dzīvo zaļi” ietvaros

Atpakaļ

SIA “Pilsētvides serviss” un “Zaļā josta” aicina Balvu novada vispārizglītojošo iestāžu skolēnus apmeklēt vides izglītības pasākumu, kas 11. februārī plkst. 12.00 notiks Balvu Bērnu un jauniešu centrā. Pasākuma laikā tiks paziņoti un apbalvoti konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētāji, kā arī skolēniem būs iespēja apmeklēt SIA “Zaļā josta” saistošo lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi, piedalīties interaktīvās spēlēs ar vides aizsardzības tematiku un apskatīties konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” jau otru gadu pēc kārtas organizē vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”. Šogad konkursā bija aicināti piedalīties Balvu un Lubānas novadu skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados konkursam tika iesūtīti vairāki radošie darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un ievērojamām zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, kā arī par iespējām šķirot atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos. 

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens no mums var ikdienā gādāt par taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tā ir viens no efektīvākiem veidiem, kā samazināt gružu apjomu, jo šķirošanas rezultātā tiek radītas otrreizēji pārstrādātas izejvielas jaunu preču ražošanai, taupīti dabas resursi un mazinās cilvēka kaitējums apkārtējai videi. Konkursa dalībnieki ir paveikuši lielu darbu – konkursam iesūtītajos darbos ir vērojami ne vien risinājumi videi draudzīgai saimniekošanai un otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanai ikdienā, bet arī padziļinātā analīze par to, kā tad pareizi ir jāveic atkritumu šķirošana, kādas lietas var tapt no pārstrādājamiem materiāliem, un kādās jomās līdz ar to var samazināt atkritumu daudzumu. Priecē arī tas, ka ik gadu konkursam iesūtīto darbu apjoms pieaug – šogad Lubānā bija saņemti 23 pieteikumi, bet Balvos 17,” par konkursa norisi stāsta SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

„Balvu novada pašvaldība sadarbību ar SIA „Pilsētvides serviss” uzsāka pagājušā gada jūlijā, bet no septembra Balvos darbojas šķiroto atkritumu laukums, kurā novada iedzīvotāji bez maksas var nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus. Arī visos pagastu centros ir pieejami atkritumu šķirošanas konteineri. Balvu novada pašvaldība atbalsta iniciatīvas, kas saistītas ar vides izglītību. Pateicoties konkursam „Dzīvo zaļi”, skolēniem tiek mācīts, ka, šķirojot atkritumus, mēs ne tikai saaudzējam dabu, bet varam būtiski samazināt to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai poligonos. Priecājos, ka jaunā paaudze ir bijusi aktīva un atsaucīga, piedaloties šajā konkursā. Domāju, ka bērni un jaunieši ar savu piemēru var būt paraugs un iedvesmotājs vecākiem un pārējai sabiedrībai, parādot to, ka šķirojot atkritumus var ietaupīt arī ģimenes budžetu,” uzsver Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Konkursam “Dzīvo zaļi” savus pieteikumus ir iesūtījuši skolēni vecuma grupās no 1. līdz 12. klasei. Šobrīd notiek radošo darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana. Uzvarētāji un simpātiju balvu ieguvēji tiks paziņoti noslēguma pasākumā 11. februārī Balvu Bērnu un jauniešu centrā plkst. 12:00-15:00, (Brīvības ielā 48, Balvos). SIA “Pilsētvides serviss” aicina uz vides izglītības pasākumu visus Balvu novada skolēnus un skolotājus, lai kopā veicinātu atkritumu šķirošanas kultūras attīstību, likvidētu “baltos plankumus” attiecībā uz atkritumu šķirošanas procesu un iespējām Balvu novadā, ka arī saistošā veidā bērnu uzvedībā izkoptu atkritumu šķirošanas ieradumu.