Jaunumi 2013 /

Bateriju vākšanas konkurss ‘‘Tīrai Latvijai!” ir noslēdzies, kopā savāktas 19,655 tonnas bateriju

Atpakaļ

2012. gada nogalē “Zaļā josta” sadarbībā ar A/S „BAO” un Valsts izglītības satura centru aicināja Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, veicinot videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par atkritumu kaitīgumu videi un parādīt, ka ikviens ar savu līdzdalību atkritumu savākšanā var pasargāt vidi no bīstamajiem atkritumiem.

Visvairāk savākto bateriju bija šādās izglītības iestādēs:

1.   vieta Ezeres vidusskolas pirmsskolas izglītības gr. (skolotāja Vaira Ansone)- 1116 kg

2.   vieta Bauskas 508. jaunsargu vienība (skolotājs Zigurds Kalējs) – 720 kg

3.   vieta Liepājas internātpamatskola (skolotāja Baiba Rosvalde) – 702 kg

Visvairāk savākto bateriju uz vienu audzēkni bija šādās izglītības iestādēs:

1.   vieta Ezeres vidusskolas pirmsskolas izglītības gr. (skolotāja Vaira Ansone) – 19.579 kg

2.   vieta PII “Vilnītis” Svētciema filiāle (skolotāja Anita Kauliņa) – 10. 875 kg

3.   vieta Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” (skolotāja Iluta Apine)- 9.021 kg

Aktīvākie dalībnieki bateriju vākšanas konkursā:

1.vieta Katrīna Jansone, 5 gadi (Ezeres vidusskolas pirmsskolas gr.) – 905.42 kg

2.   vieta Mārtiņš Rozentāls, 5.kl. (Liepājas internātpamaskola) – 604.00 kg

3.   vieta Enija Strādere, 4 gadi (Valmieras pilsētas PII “Bitīte”) – 423.20 kg

4.   vieta Kārlis Rille, 5. kl. (Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola) – 287.00 kg

5.   vieta Daniels Smilģiņš, 4 gadi ( Daugavpils 30. PII) – 190.00 kg

6.   vieta Karlīna Romka, 4 gadi (Veselavas speciālā PII) – 181.50 kg

7.   vieta Megija Kronberga, 6 gadi (Apes PII “Vāverīte”) – 166.00 kg

8.   vieta Artūrs Alksnis, 11 gadi (Bauskas 508. jaunsargu vienība) – 155.00 kg

9.   vieta Agnese Bērziņa, 2 gadi (PII “Vilnītis” Svētciema filiāle) – 150.00 kg

10. vieta Ralfs Drunka, 4 gadi (Alūksnes PII “Sprīdītis”) – 96.00 kg

Konkursā piedalījās 202 izglītības iestādes no visas Latvijas. Konkursa norises laikā  visiem čakli strādājot, pavisam tika savāktas 19.655 tonnas bateriju.

Uzvarējušās izglītības iestādes saņems naudas balvas 100, 200 un 300 Ls apmērā. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos bateriju vācējus.