Jaunumi 2015 /

Biedrība “Latvijas Zaļā Josta” – viena no lielākajām vides aizsardzības organizācijām Latvijā

Atpakaļ

Ziņu aģentūras LETA Mediju monitorings, kas pārskata visplašāko mediju skaitu Latvijā un Baltijā – nacionālos un reģionālos preses izdevumus, interneta medijus, TV un radio kanālus, sociālos tīklus, ir publicējis septiņu Latvijas lielāko un nozīmīgāko vides aizsardzības un izglītības organizāciju sarakstu. To starpā, kā organizācija, kas sniedz būtisku ieguldījumu vides izglītības stiprināšanā un veicināšanā, ir ierindota arī biedrība “Latvijas Zaļā Josta”.

LETA Mediju monitoringa septiņniekā iekļautas sekojošas organizācijas:

Latvijas vides aizsardzības fonds (http://lvafa.gov.lv/) Fonds ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai. Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un juridisko personu īstenotos projektus. Tas finansē arī LNS projektu “Draudzīga vide jāveido pašiem”. Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izmantojama tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību.

Latvijas Zaļā josta (https://www.zalajosta.lv/lv) Misija ir veicināt videi draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū, palielināt sabiedrības lomu un līdzdalību vides kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas procesos, vides politikas veidošanā un īstenošanā.

Latvijas Dabas fonds (http://Irff.lv/) Latvijas Dabas fonda misija (sūtība) ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana ar praktisku aizsardzību un sabiedrības izglītošanu par to nozīmi. Latvijas Dabas fonds darbojas 5 programmās: dabas aizsardzības politika; sabiedrība un dabas izglītība; bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, īpaši aizsargājamu reto sugu un zemes platību – biotopu aizsardzība.

Vides aizsardzības klubs (http: //www.vak.lv/) Vides Aizsardzības klubs ir vecākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā. VAK jau 1986. gadā bija daļa no Latvijas nacionālās atmodas veidošanas spēka. Iestājas par vides jautājumiem to visplašākajā nozīmē, kas ietver bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzību un sabiedrības tiesības uz dzīvi tīrā vidē.

Zemes draugi (http://www.zemesdraugi. Latvijas Zemes draugi ir daļa no pasaules lielākās vides sabiedriskās organizācijas un apvieno Latvijas vadošās vides organizācijas un to atbalsta grupas un vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas un organizācijas, kas strādā vides interešu aizstāvības, sabiedrības līdzdalības veicināšanas, kā arī vides izglītības un informācijas jomās. Strādā četros virzienos – ĢMO (ģenētiski modificēti organismi), Vides interešu aizstāvība, klimata pārmaiņas, piekraste.

Baltijas vides forums (http://hef.lv/) Baltijas Vides forums tika izveidots 1995 .gadā. BEF darbinieki izveidojuši nevalstiskās organizācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā. Latvijā “Baltijas Vides forums” kā sabiedriska organizācija tika reģistrēta 2003. gadā, bet kā biedrība 2005. gadā. Darbojas šādās tēmās: dabas aizsardzība; klimata pārmaiņas un enerģija; piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība; ūdens resursi; atkritumu apsaimniekošana; sadarbības stiprināšana.

Bērnu vides skola (httpy/www.videsskola.lv/) Bērnu Vides skola (BVS) ir izveidota 1989. gadā, un tajā darbojās jauni cilvēki, meklējot veidu, kā labāk iepazīt vidi, lai iemācītos paši un lai palīdzētu citiem labāk iekļauties vidē un justies atbildīgiem par to. BVS koordinē skolu vides izglītības projektus; veic skolotāju un skolu vadītāju tālākizglītību, organizējot kursus un seminārus; kopīgi ar skolotājiem praktiķiem un speciālistiem sagatavo un izdod mācību metodiskos materiālus vides izglītībā