Jaunumi 2014 /

Bukleti

Atpakaļ

Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.

Informatīvi izglītojošs buklets „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.” stāsta par klimata pārmaiņām un par to, kā, ikdienā, ievērojot videi draudzīgus ieradumus, varam reāli samazināt klimata izmaiņu cēloņus.

Buklets „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule.”

SIA “Zaļā josta”, lai veicinātu vides izglītības satura integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu programmās, sadarbībā ar „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” speciālistiem, piedāvā izstrādātus ieteikumus Dabaszinātņu skolotājiem.

Materiāls izstrādāts uz biedrības „Latvijas Zaļā josta” izdoto metodisko materiālu „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” (Rīga, 2011) bāzes un integrējams 8. un 9. klašu ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu stundās, atbilstoši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātajam tematiskajam plānam. 

Sagatavotā ieteikumu mērķis ir sekmēt skolēnos izpratni par vidi un tajā notiekošiem savstarpēji saistītiem procesiem, tādējādi attīstot skolēnos iemaņas saskatīt, novērtēt apkārtējās ar vidi saistītās problēmas un pieņemt lēmumus, kas veicinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu.

Metodiskais materiāls „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” tapis sadarbībā ar biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām” ietvaros, .par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursu mācību iestādē un mājās.

Metodiskais materiāls
Ieteikumi metodiskā materiāla izmantošanai
 
 

Patērē ar prātu!

Atkritumu šķirošana kā neatņemama ikdienas sastāvdaļa katram Latvijas iedzīvotājam – tas ir dzīvesveids, kuru popularizē SIA «Zaļā josta». Un tomēr vēl aizvien rodasjautājumi, kas vienam šķiet pašsaprotami, otram izraisa šaubas: kāpēc man jāpiepūlas, šķirojot atkritumus, un kā tas vispār pareizi jādara? Tādēļ, apzinoties, ka atkritumu šķirošana savu aktualitāti nezaudē, 2006. gada vidū SIA «Zaļā josta» izdeva bukletu «Patērē ar prātu!».

Bukletā ietverti dažādi interesanti fakti par atkritumiem, sabiedrībā populāru cilvēku viedokļi par atkritumu šķirošanu, iekļauta informācija par atkritumu šķirošanas konteineru atrašanās vietām, bīstamo atkritumu nodošanas punktiem un daudz kas cits.

Buklets „Patērē ar prātu!”

 

Uzzini, izvēlies, piedalies!

Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!” skaidro atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi – gan atkritumus izmetot tiem nepiemērotās vietās, gan nepareizi apsaimniekojot un nenodrošinot to šķirošanu un reģenerāciju. Bukletā tiek sniegts ieskats biežāk sastopamajos atkritumu veidos, kā arī to šķirošanas un pārstrādes iespējām valstī. Tas vēlreiz atgādina, kā pareizi šķirot atkritumus un kurā konteinerā katrs atkritumu veids ir metams.

Liela nozīme bukletā atvēlēta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reglamentējošiem dokumentiem un tajā skaidrota dalīto atkritumu vākšanas sistēma reģionos – pašvaldību pienākumi un atbildība, organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumi un atbildība, iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!”

Angļu valodā versija Brochure “LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!” download there

 

Biopolimēri

Daudzi pētījumi liecina, ka populārākais iepakojums un galvenā vides problēma ir plastmasa. Buklets „Biopolimēri” sniedz ieskatu uz plastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī sniedz ieskatu uz 21. gadsimta un nākotnes iepakojumu, kas ir alternatīva plastmasai – biodegradējamie polimēri. Tajā kodolīgi izklāstīti jaunā iepakojuma plusi un mīnusi, pielietojuma veidi, kā arī tas iepazīstina ar īpašo polimēru grupu – oxo-biopolimēri.

 

“Baltijas jūra būs dzīva!”

Projekta „Saudzēsim Baltijas jūru” ietvaros Vides aizsardzības klubs (VAK) ar SIA „Zaļā josta” atbalstu izdevis bukletu, kurā apkopoti ieteikumi, kā ikviens no mums var sniegt savu artavu kopīgā cīņā pret Baltijas jūras piesārņošanu. Bukletā apkopoti nozīmīgākie ieteikumi videi un Baltijas jūrai draudzīgai rīcībai ikdienā. Bukletā atradīsiet arī vispārēju informāciju un datus par Baltijas jūru, kā arī noderīgu informāciju par EKO marķējumiem.

Buklets ir ideāli piemērots izplatīšanai gan mācību iestādēs, gan ir saistošs, interesants un noderīgs visai sabiedrībai kopumā, jo bukletā aprakstītās lietas ir nozīmīgas ikvienam no mums.

Buklets drukātā veidā interesentiem pieejams VAK birojā Rīgā, 11.novembra krastmalā 35-104, iepriekš sazinoties ar Ievu Rožukalni pa tālruni 26400064.

Buklets lejupielādēšanai:

Bukleta iekšpuse

Bukleta ārpuse