Jaunumi 2008 /

Dabas koncertzāle: Hydropsyche instabilis

Atpakaļ

Jau trešo gadu pēc kārtas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā notika unikāls pasākums – Dabas koncertzāle -, ko šogad atbalstīja arī SIA „Zaļā josta”. Tās mērķis ir attīstīt interesi par dabu un vides aizsardzību. Šīs koncertzāles idejas autori ir Ingus Ulmanis, ANO Attīstības programmas biroja Latvijā vadītāja Silvija Nora Kalniņš un ornitologs, Dr. Biol. Otars Opermanis. Tieši viņi bija tie, kas apvienoja māksliniekus, zinātniekus, mūziķus un organizēja pirmo bezmaksas koncertu, tādējādi aizsākot Dabas koncertzāles tradīciju.

Katru gadu Dabas koncertzāles pasākumiem tiek izvēlēts viens galvenais varonis. 2006. gadā Mazsalacā tas bija blāvais praulgrauzis, 2007. gadā Līčos un Ielīcās tas bija putniņš čunčinš, bet 2008. gadā Salacgrīvā un Valmierā goda vietu ieņēma ūdens iemītniece makstene.

Šogad norisinājās divi Dabas koncertzāles koncerti – 2008. gada 25. jūlijā Salacgrīvas lauku teritorijā pie Lībiešu upuralām Svētupes krastā un 2008. gada 1. augustā Valmieras pilsētas parkā pie Gaujas. Abi koncerti tika apmeklēti ļoti kuplā skaitā. Salacgrīvas koncertā piedalījās vairāk par 2000 cilvēku – tuvāko reģionu iedzīvotāji, apmeklētāji no Rīgas, jaunieši, ģimenes ar bērniem un pensionāri, kā arī 300 mazpulcēni, savukārt Valmieras koncertu apmeklēja ap 1700 cilvēku.

Dabas koncerta norise sākās 19:30 ar radošajām zinātniskajām darbnīcām, kuru mērķis bija iepazīstināt ar savdabīgu ūdens organismu grupu, izmantojot dažādus mākslinieciskus paņēmienus, veicināt dziļāku izpratni par dabas procesu daudzveidību. Kopumā visa vakara gaitā darbojās 7 dažādas darbnīcas: zīmēšanas darbnīcā bērniem tika piedāvāta iespēja izkrāsot ūdens iemītnieku tēlus un risināt SIA „Zaļā josta” vides izglītības materiālos izvietotos uzdevumus, izpētīt makstenes uzbūvi, izveidot un apgleznot makstenes dzīves vietu, noteikt ūdens kvalitāti tuvumā esošajās ūdenstilpnēs, kā arī iepazīties ar Latvijā dzīvojošiem ūdensputniem. No pulksten 21:30 līdz 24:00 pasākuma pameklētāji varēja baudīt īpašu koncertu, kurš tika iedalīts 2 daļās: dzejnieka Pētera Brūvera saruna ar zinātniekiem Loretu Urtāni, Mārtiņu Kalniņu un Andri Urtānu un muzikālais priekšnesums no mūziķiem, kurā piedalījās Ingus Ulmanis, Gints Sola, Kaspars Tobis, Aigars Voitišķis, Ketta, Anrijs Grinbergs, Roberts Rasa, un dabas DJ Mārtiņš Strautenieks. Koncerta sākumā notika mīklu minēšana, kurā uzvarētājiem par pareizām atbildēm tika dāvināti SIA „Zaļā josta” auduma maisiņi. Koncerta programmā tika iekļautas deviņas orģinālmūzikas kompozīcijas, kuras sacerētas speciāli pasākumam „Dabas koncertzāle: Hydropsyche instabilis”.