Jaunumi 2017 /

Dagdas novadā aizvadītas 20 vides izglītības nodarbības skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem

Atpakaļ

Realizējot projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” sabiedrības vides izglītības programmu, “Zaļā josta” sadarbībā ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju “Clean R” iesaistīja vairāk nekā 800 bērnus un jauniešus vides izglītības nodarbībās, mācot šķirot atkritumus un rūpēties par vidi.

Četru dienu garumā tika aptvertas astoņas Dagdas novada skolas un trīs Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācot bērniem saudzēt un aizsargāt dabu, šķirojot atkritumus. Kopumā apmācīti ap 800 bērni un jaunieši, kas iegūtās zināšanas varēs izmantot ikdienā un nodot mājiniekiem, sekmējot atkritumu šķirošanas kultūru visa novada ietvaros.

Kā norāda “Zaļā josta” pārstāve, vides izglītības nodarbību lektore Ilze Liepa-Balode, ir patīkami novērot, cik bērni ir zinoši, domājoši un darīt griboši. Dagdas novadā arvien vairāk un labāk attīstās iespējas šķirot atkritumus, līdz ar to arī pieaug cilvēku interese par to, kā tas pareizi darāms. Lekciju cikls visās Dagdas novada izglītības iestādēs bija īpašs ne tikai ar to, ka tā ietvaros tika sniegta padziļināta informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, bet tika arī īpaši akcentēta nepareizi izmestu atkritumu ietekme uz vidi un cilvēka veselību. Bērni aktīvi iesaistījās arī diskusijās un uzdeva daudz jautājumus. Prieku sagādāja arī tas, ka vairākas no izglītības iestādēm jau ilgus gadus aktīvi iesaistās “Zaļā josta” rīkotajā vides kampaņā “Tīrai Latvijai!”, vācot makulatūru un izlietotās baterijas, lai piešķirtu tām otru mūžu.

Ļoti patīkama bija arī sadarbība ar Dagdas novada pašvaldību, kas bija iniciators šim izglītības ciklam. Šī sadarbība starp novada pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju un vides izglītotājiem ir lielisks piemērs, kā, veicot kompleksus pasākumus, iespējams ilgtermiņā sasniegt būtisku ieguldījumu kopējās vides kvalitātes uzlabošanā.

Otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai!” norisināsies arī šajā mācību gadā, un “Zaļā josta” eksperti prognozē, ka vides izglītības programmas ietvaros šogad izdosies sasniegt vēl labākus rezultātus, nekā līdz šim.

“Ar projekta aktivitāšu palīdzību Dagdas novada iedzīvotāji, īpaši bērni un jaunieši, tiek motivēti izmest atkritumus tiem paredzētajā vietā, tādējādi ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēs dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parādot, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas,” norāda projekta atbildīgā persona, Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Olga Gekiša.

 

Vides izglītības nodarbības Dagdas novadā notika ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Dagdas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.