Jaunumi 2022 /

Dalība Jaunolaines risinājumu darbnīcā “Saprātīgi saimniekojam” ar lekciju par atkritumu šķirošanu Jaunolaines iedzīvotājiem

Atpakaļ

2022.gada 24.februārī “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune piedalījās ar vieslekciju biedrības “Jaunolaines attīstība” un Pierīgas partnerības  rīkotajā vebinārā Jaunolaines un Olaines iedzīvotājiem, kas tika rīkota Facebook tiešsaistē Pierīgas partnerības projekta “Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros. “Zaļā josta” pasākuma ietvaros izglītoja vieslekcijas klausītājus par sekojošām tēmām:

  • Izlietotā iepakojuma šķirošana un pārstrāde;
  • Videi kaitīgu preču šķirošana un utilizācijas iespējas;
  • Nolietoto elektroiekārtu šķirošana un nodošana pārstrādei;
  • Bioloģiski norādāmo atkritumu šķirošana;
  • Tekstilatkritumu utilizācija;
  • Atkritumu neradīšanas iespējas;
  • Korekta atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras lietošana.

Pasākums guva plašu atsaucību no apmeklētāju puses. Lekcijas tiešsaistē Facebook vidē klausījās 922 dalībnieki, savukārt ZOOM vidē lekcijas klausījās un aktīvi līdzdarbojās 66 dalībnieki.

Viena no saprātīgākajām saimniekošanas metodēm iekļauj arī pareizu atkritumu apsaimniekošanu.  Pasākuma ietvaros Biedrība “Jaunolaines attīstībai” un vietējie Jaunolaines iedzīvotāji dalījās savā pieredzē un viedokļos par to, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus. Par atkritumu apsaimniekošanu Jaunolaines novadā sīkāk pastāstīja AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāvis Sandris Raitums, savukārt SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune dalījās pieredzē un piemēros, kā iedzīvotāji var rīkoties atbildīgi, šķirojot atkritumus.
Pasākumā bija iespēja dzirdēt vietējo iedzīvotāju iedvesmas un pieredzes stāstus saistībā ar resursu taupību un atkritumu šķirošanu, kā arī “Zaļā josta” un “Olaines Ūdens un siltums” pārstāvji sniedza atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar pareizu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu. Pasākuma moderēja vides žurnālists un Madonas domes deputāts Māris Olte.