Jaunumi 2022 /

Eksperti vērš uzmanību dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtu korektai ekspluatācijai un utilizācijai

Atpakaļ

Hlorfluorogļūdeņraži (HFO) vai daļēji halogenētie hlorfluorogļūdeņraži (HHFO) jeb tautā saukti freoni, ir gāzes, kas tiek izmantotas dzesēšanas iekārtās kā aukstumnesēji jeb aukstuma aģenti. Freons ir siltumnīcefektu izraisoša gāze, kas, nonākot atmosfērā, veicina ozona slāņa noārdīšanos un sekmē straujākas klimata pārmaiņas. “Zaļā josta” īpaši vērš sabiedrības uzmanību korektai dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtu ekspluatācijai un utilizēšanai, nepieļaujot freona nonākšanu atmosfērā.

“Sabiedrība ļoti labi zina, kas ir freons, ka to lieto dzesēšanas iekārtās, un, ka tas spēj ietekmēt vidi mums apkārt. Tomēr nereti cilvēki pieļauj situācijas, kā rezultātā freona nonākšana atmosfērā netiek laikus novērsta,” uzsver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. “Kad automašīnas kondicionieris beidz pūst aukstu gaisu, ir vieglāk un ātrāk pa jaunam uzpildīt freonu. Bet pareizāk – sākumā noskaidrot, pa kurieni un kāpēc ir izplūdis esošais freons, un vispirms salabot bojājumu. Kad ledusskapis karstākajā vasaras dienā attiecies strādāt, ir vieglāk to izlikt līdzās atkritumu tvertnēm – gan jau kāds metāllūžņu vācējs to aizstieps prom. Bet pareizi – nodot utilizācijai specializētam uzņēmumam,” kā piemērus nepārdomātai rīcībai min L. Kubliņa.

Freons ir klasificējams kā ozona slāni noārdošā viela, proti, nonākot atmosfērā, tas veicina klimata pārmaiņas un zemeslodes ātrāku sakaršanu. Rezultātā aizvien biežāk piedzīvojam mūsu platuma grādiem neraksturīgas dabas parādības. Turklāt cieš arī flora un fauna, mainoties dzīves apstākļiem dažas sugas migrē, bet dažas – izmirst.

Lai mazinātu freona nonākšanu atmosfērā, “Zaļā josta” pārstāve dalās vienkāršos veidos, kā korekti un ilgtspējīgi  rīkoties ar dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtām, mazinot to potenciāli radīto  kaitējumu videi.

1.Nodot nolietotās elektroiekārtas, īpaši dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtas, neizjauktā veidā pārstrādei. Pašrocīgi demontējot elektroiekārtas, vai arī pieļaujot situāciju, ka jaunieši vai metāllūžņu mednieki tās izdemolēs, tiek radīta iespēja freonam nonāk vidē. Savukārt specializēto nolietoto elektroiekārtu pārstrādes uzņēmumu, piemēram, AS “BAO”, eksperti, ir apmācīti un iekārtas demontē speciālos apstākļos, nepieļaujot bīstamo gāzu noplūdi atmosfērā. Ir iespējams nogādāt nolietotās elektroiekārtas videi kaitīgo preču savākšanas punktos pašrocīgi, vai, smagākas tehnikas gadījumā, pasūtīt bezmaksas elektrotehnikas izvešanu no dzīvesvietas.

2.Rūpīgi sekot līdzi savu dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtu tehniskajam stāvoklim un laikus remontēt bojājumus, kas var radīt freona noplūdes. Īpaši jāpievērš uzmanība, ja dzesēšanas iekārtai strauji krītas dzesēšanas jauda. Iespējams tai ir neliels, ātri saremontējams bojājums, kuru finansiāli noteikti ir izdevīgāk labot, nekā iegādāties jaunu iekārtu.

3.Nomainīt novecojušās dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtas pret mūsdienīgām un vides standartiem atbilstošām, tādējādi arī sekmējot ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu. Pašlaik, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, HFO lietošana ir aizliegta. Iekārtās tās drīkst atrasties tikai līdz iekārtas sabojāšanās brīdim vai, ja iekārta darbojas, – līdz attiecīgās iekārtas lietošanas termiņa beigām. Savukārt HHFO izmantošana pagaidām ir atļauta līdz 2030. gadam.

4.Ziņot aplikācijā “Vides SOS” par dabā konstatētajām nelikumīgi izmestajām dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtām un citu nekorekti utilizētu elektrotehniku.

“Zaļā josta” atgādina, ka visas nolietotās elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi, kurus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā vai atstāt tam līdzās. Nolietotas elektroiekārtas, un jo īpaši dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtas jānodod pārstrādei, gādājot par vides saudzēšanu un vērtīgu resursu atgūšanu. Ērtākās nolietoto elektroiekārtu utilizēšanas iespējas var aplūkot vietnē www.atkritumi.lv, vai sazināties ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju AS “BAO” www.bao.lv.