Jaunumi 2014 /

Ekspertu atbildes uz e-semināra laikā biežāk uzdotajiem jautājumiem

Atpakaļ

SIA “Zaļā josta” ir apkopojusi aizvadītā e-semināra “Grāmatvedības īsais kurss korektā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanā uzņēmumā” laikā dalībnieku uzdotos jautājumus. Mūsu uzņēmuma speciālisti ir sagatavojuši atbildes uz šiem jautājumiem rakstveidā, lai veicinātu mūsu klientu izpratni par korektu izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu uzskaiti un apsaimniekošanu uzņēmumā.

Ja pēc iepazīšanās ar ekspertu sagatavotajām atbildēm Jums vēl ir palikuši neskaidri jautājumi, aicinām zvanīt SIA “Zaļā josta” speciālistiem pa tālruni 67607880, un Jūs saņemsiet izsmeļošu konsultāciju.

Ja tiek nopirkts dators mazumtirdzniecības veikalā biroja vajadzībām, vai jāmaksā Dabas resursu nodoklis?

Atbilde: Ja dators tiek nopirkts mazumtirdzniecības veikalā LR teritorijā, tad Jums par viņu nav jāmaksā DRN. Jo, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas otro punktu, nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē vai izmanto savai saimnieciskai darbībai videi kaitīgas preces.

Ja vienreiz lietojamie trauki tiek realizēti mazumtirdzniecības veikalā, vai ir jāmaksā Dabas resursu nodoklis, ja tie tiek iepirkti no a) vairumtirgotāja Latvijā, b) importēti no ES.

Atbilde:

a) Ja vienreiz lietojamie galda trauki tiek nopirki LR teritorijā vairumtirdzniecībā un vēlāk tiek realizēti mazumtirdzniecībā veikalā, tad par šiem traukiem DRN maksā mazumtirdzniecības veikals.

b) Ja vienreiz lietojamie trauki tiek importēti no ES un realizēti mazumtirdzniecībā, tad par viņiem maksā mazumtirgotājs (veikals, kafejnīca). Ja tie tiek realizēti vairumtirdzniecībā, tad nav jāmaksā, jo maksās mazumtirdzniecība.

Uzņēmums Latvijā vairumtirdzniecībā iepērk glāzes kafijai un citus vienreiz lietojamos galda traukus un tos pārdod kafejnīcā kopā ar savu produkciju. Vai par to uzņēmumam ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Jā, ir jāmaksā, jo, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta 1. punkta 3. daļu, Dabas resursu nodokļa maksātājs par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem ir persona, kas Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.

Ja uzņēmums iegādājas vienreiz lietojamos galda taukus mazumtirdzniecībā veikalā un tālāk tos realizē savā kafejnīcā, vai ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Ja vienreiz lietojamos traukus persona iepērk mazumtirdzniecībā tālākai izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā, nodoklis par šiem traukiem nav jāmaksā, ja var dokumentāri pamatot to iegādi mazumtirdzniecībā Latvijas Republikas teritorijā.

Ja vairumtirdzniecībā iegādājas vienreizējās kartona paplātes, lai pasniegtu banketā uzkodas, vai par to ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Jā, Dabas resursu nodoklis ir jāmaksā, jo nodoklis ir jāmaksā par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, realizējot tos sabiedriskajā ēdināšanā kopā ar precēm un produktiem, turklāt tos apliek ar nodokli neatkarīgi no tā, vai par šiem traukiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa.

Vai par kokteiļu salmiņiem, salvetēm, koka dakšām un nažiem, zobu bakstāmajiem un salvetēm arī jāmaksā DRN? Kā šajā gadījumā to nodokli aprēķina?

Atbilde: Vienreiz lietojamie galda trauki ir, vai no papīra, kartona, to laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem, plastmasas (polimēriem), tajā skaitā bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas, un metāla folijas gatavotie un mazumtirdzniecībā realizējamie vai sabiedriskajā ēdināšanā izmantojamie trauki (tai skaitā šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, spraudiņi)

Nodoklis jāmaksā kā par vienreiz lietojamiem traukiem saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 24.pantu un 7.pielikumu.

Kā pareizi noteikt iepakojuma svaru?

Atbilde: Iepakojuma materiāla svaru nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm:

1. tiešās noteikšanas metode – iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām;

2. netiešās noteikšanas metodes – preču iepakojuma materiāla svara noteikšana vienā no šādiem veidiem:

2.1. iepakojuma materiāla izlietojuma normas un faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars vai faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars;

2.2. preču piegādātāja sniegtais preču iepakojuma tehniskais apraksts

2.3. dati par analogu preču (identisku preču) analoga iepakojuma (identiska materiāla veida un formas) materiāla veidu un svaru.

Pamatojošie dokumenti

Iepakojuma materiāla veidu un svaru pamato ar vienu no šādiem dokumentiem:

  • grāmatvedības uzskaites dokumenti un apstiprinātas iepakojuma materiāla izlietojuma normas vai faktiski patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti;
  • piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kas apliecina iepakojuma materiāla veidu un svaru (turpmāk – iepakojuma piegādātāja apliecinājums);
  • līgums par preču iegādi, kurā iekļauta informācija par iepakojuma materiāla veidu un svaru vai preču piegādātāja sniegts iepakojuma tehniskais apraksts (specifikācija, arī tā, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā vai citā elektroniskajā datu nesējā. Informāciju, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā, saglabā trīs gadus papīra izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā);
  • Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinums par iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru, kas ir stingrās uzskaites dokuments, un ko sagatavo divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru saņem nodokļa maksātājs, otro eksemplāru Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs glabā arhīvā trīs gadus. Atzinumu aizpilda un paraksta no nodokļa maksātāja neatkarīgs Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperts;
  • muitas iestādes apstiprināta starptautisko kravas pārvadājumu pavadzīmes kopija, uz kuras norādīts muitas deklarācijas numurs un datums, ja preces ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un kravas pavadzīme satur informāciju par iepakojuma materiāla veidu;
  • pievienotās vērtības nodokļa rēķins, kurā ietverta visa nodokļa aprēķināšanai nepieciešamā informācija par iepakojuma materiāla veidu un svaru (nodokļa aprēķina pamatošanai rēķins derīgs bez paraksta);
  •  ar aktu (forma noteikta MK noteikumu Nr. 404. 9. pielikumā) apstiprināts faktiski patērētā iepakojuma materiālu veids un svars.

Uzņēmums Latvijā iepērk iepakojumu (papīra maisiņus, kartona kastītes) no vairumtirdzniecības bāzes, lai iesaiņotu savas preces un pārdotu klientiem. Gada laikā iepirktais iepakojums ir apmēram Ls 90 vērtībā. Vai šajā gadījumā nepieciešams maksāt DRN? Kā to aprēķina?

Atbilde: Mirklī, kad Jūsu uzņēmums iepako savu produkciju iepirktajos maisiņos vai kartona kastītēs, Jūs kļūstat par ražotāju, un, ja Jūs šo produkciju realizējat Latvijas teritorijā, Jums ir jāmaksā DRN par šo iepakojumu. DRN aprēķina atbilstoši likumā noteiktajiem tarifiem par kilogramu uz attiecīgo iepakojuma materiālu. Jūsu norādītā naudas summa, ko Jūs esat iztērējuši par šo iepakojumu, nodokļa aprēķināšanai nav nepieciešama.

Ja uzņēmums, kurš nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu, nopērk ledusskapi, vai ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Tas ir atkarīgs, kur šis ledusskapis ir iegādāts. Ja tas ir pirkts Latvijā, tad par šo ledusskapi DRN jau ir nomaksāts un Jums tas nav jādara. Ja ledusskapis ir iegādāts ārpus Latvijas un Jūs to ievedat valstī, lai izmantotu savai saimnieciskajai darbībai, tad Jūs esat tie, kam jāmaksā Dabas resursu nodoklis.

Ja akumulatorus uzņēmuma automašīnām pērk mazumtirdzniecībā, vai ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Ja akumulatorus Jūs pērkat Latvijā, tad par šiem akumulatoriem DRN nav jāmaksā, jo šajā gadījumā DRN ir nomaksājis tas uzņēmums, kas pirmais Latvijas Republikas teritorijā šos akumulatorus ir realizējis vai izmantojis savai saimnieciskajai darbībai. Savukārt, ja Jūs tos ievedat no ārvalstīm, tad Jums ir jāmaksā DRN, jo rezultātā Jūsu uzņēmums ir pirmais, kas šos akumulatorus izmanto savai saimnieciskajai darbībai.

Uzņēmums nopērk no Eiropas Savienības valsts profesionālo putekļusūcēju, ko pārdod profesionāliem tīrītājiem Latvijā. Vai par šo ir jāmaksā DRN kā par elektroiekārtu?

Atbilde: Jā, šajā gadījumā Jūsu uzņēmumam jāmaksā Dabas resursu nodoklis, jo Jūs esat uzņēmums, kas pirmais realizē Latvijas teritorijā ievesto produkciju.

Kā notiek ar smēreļļām, maksā tas, kas pirmais pārdevis, vai tas, kurš darbina kādu iekārtu ar šo eļļu?

Atbilde: Par smēreļļām, tāpat kā par visu pārējo videi kaitīgo produkciju, maksā tas, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā to realizē.

Vai, ja uzņēmums veikalā nopērk akumulatoru automašīnai un pats nomaina, ir jāmaksā DRN?

Atbilde: Nē, ja akumulators ir iegādāts kādā veikalā Latvijā, tad par to DRN nav jāmaksā, jo par šo akumulatoru DRN jau ir nomaksājis uzņēmums, kas pirmais Latvijas Republikas teritorijā šos akumulatorus ir realizējis.

Ja nopērk automašīnu Igaunijā, tad sanāk, ka ir jāsamaksā DRN par akumulatoru?

Atbilde: Jā, ja auto ir iegādāts Igaunijā un tālāk pārdots vai tiek izmantots savai saimnieciskajai darbībai Latvijas valsts teritorijā, ir jāmaksā gan auto nodoklis, gan atsevišķi DRN par auto iekšā esošo akumulatoru.

Piemēram, uzņēmums nopērk baterijas, kuras izmanto datora klaviatūrai, pelei, biroja pulkstenim u.tml., vai šajā gadījumā šīs baterijas jāuzskaita un par tām uzreiz jānomaksā DRN? Vai arī DRN nomaksā šo bateriju pārdevējs?

Atbilde: Ja Jūsu uzņēmums šīs baterijas ir iegādājies Latvijas valsts teritorijā no cita uzņēmuma, veikala, bāzes u.tml., Jums nodoklis par šīm baterijām nav jāmaksā, jo DRN ir nomaksājis tas uzņēmums, kas pirmais Latvijas Republikas teritorijā šīs baterijas realizē.